Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000054/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000054/2021

Vurdering af Unionens foranstaltninger for EU's turismesektor, nu hvor vi nærmer os afslutningen på sommersæsonen

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000054/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Procedure : 2021/2816(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000054/2021
Indgivne tekster :
O-000054/2021 (B9-0036/2021)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

EU's turismesektor er blevet hårdt ramt af covid-19-krisen. Den kom ud med et investeringsunderskud på 161 mia. EUR i 2020 med negative konsekvenser, som spredte sig til hele turismeøkosystemet, navnlig for de 27 mio. arbejdstagere, der direkte og indirekte var beskæftiget i turismesektoren.

Når sommersæsonen 2021 slutter, er tiden inde til at foretage en foreløbig vurdering af de foranstaltninger, der er truffet, for at muliggøre en koordineret EU-tilgang til en sikker genåbning af rejseaktiviteten inden for Unionen samt til og fra lande uden for EU: For det første implementeringen af EU's digitale covidcertifikat med henblik på at lette ophævelsen af rejserestriktioner og forhindre ensidige foranstaltninger fra de enkelte medlemsstaters side, og for det andet oprettelsen af det europæiske covid-19-Safety Seal-mærke for turisme.

Indgivet: 14.7.2021

Svarfrist: 15.10.2021

Seneste opdatering: 16. juli 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik