Procedure : 2021/2816(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000054/2021

Indgivne tekster :

O-000054/2021 (B9-0036/2021)

Forhandlinger :

PV 05/10/2021 - 18
CRE 05/10/2021 - 18

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 40kWORD 10k
14. juli 2021
O-000054/2021
Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000054/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget
 Besvarelse på plenarmøde 
 Om: Vurdering af Unionens foranstaltninger for EU's turismesektor, nu hvor vi nærmer os afslutningen på sommersæsonen

EU's turismesektor er blevet hårdt ramt af covid-19-krisen. Den kom ud med et investeringsunderskud på 161 mia. EUR i 2020 med negative konsekvenser, som spredte sig til hele turismeøkosystemet, navnlig for de 27 mio. arbejdstagere, der direkte og indirekte var beskæftiget i turismesektoren.

Når sommersæsonen 2021 slutter, er tiden inde til at foretage en foreløbig vurdering af de foranstaltninger, der er truffet, for at muliggøre en koordineret EU-tilgang til en sikker genåbning af rejseaktiviteten inden for Unionen samt til og fra lande uden for EU: For det første implementeringen af EU's digitale covidcertifikat med henblik på at lette ophævelsen af rejserestriktioner og forhindre ensidige foranstaltninger fra de enkelte medlemsstaters side, og for det andet oprettelsen af det europæiske covid-19-Safety Seal-mærke for turisme.

1. Hvilke resultater kan Kommissionen på nuværende tidspunkt fremlægge med hensyn til udrulningen af EU's digitale covidcertifikat for så vidt angår dets indvirkning på turismesektoren i sommersæsonen 2021? Hvis man ser på det foregående år, er det da muligt at kvantificere certifikatets succes ved at tage det samlede antal rejser i betragtning? Hvilke vanskeligheder oplevede medlemsstaterne og de rejsende? Har Kommissionen fundet nogen bemærkelsesværdige geografiske forskelle mellem medlemsstaterne og regionerne med hensyn til, hvordan certifikaterne har påvirket turismesektoren?

2. Kan Kommissionen give et overblik over udrulningen af det europæiske covid-19-Safety Seal-mærke for turisme? Hvor mange turismerelaterede virksomheder har fået tildelt mærket? Hvordan har Kommissionen støttet implementeringen af mærket blandt turismerelaterede virksomheder for så vidt angår finansiering og teknisk ekspertise? Hvilke initiativer er der iværksat for at give mærket offentlig omtale og gøre det mere kendt?

3. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe i kølvandet på konklusionerne vedrørende genoptagelsen af rejser i løbet af sommeren for at støtte turismeøkosystemet, navnlig for at undgå den usikkerhed, som turismerelaterede virksomheder og rejsende står over for med hensyn til rejserestriktioner?

4. Kan Kommissionen give et overblik over den støtte, der hidtil er ydet i overensstemmelse med den grønne pagt til turismerelaterede virksomheder som følge af pandemien, og det samlede beløb der er tale om? Hvordan kan vi lette adgangen til EU-finansiering for mikrovirksomheder og SMV'er? Hvor ligger den nuværende arbejdsløshedsprocent for sektoren, og hvor mange mennesker har mistet deres job under pandemien?

Indgivet: 14.7.2021

Svarfrist: 15.10.2021

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 16. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik