Menetlus : 2021/2816(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000054/2021

Esitatud tekstid :

O-000054/2021 (B9-0036/2021)

Arutelud :

PV 05/10/2021 - 18
CRE 05/10/2021 - 18

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 37kWORD 10k
14. juuli 2021
O-000054/2021
Suuliselt vastatav küsimus  O-000054/2021
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Liidu poolt ELi turismisektori jaoks võetud meetmete hindamine suvehooaja lõpul

COVID-19 kriis on ELi turismisektorit rängalt tabanud. 2020. aastal oli turismisektori investeeringute puudujääk 161 miljardit eurot, millel olid negatiivsed tagajärjed kogu turismi ökosüsteemile, eelkõige 27 miljonile turismisektori otsestele ja kaudsetele töötajale.

Kuna 2021. aasta suvehooaeg on lõppemas, on aeg anda esialgne hinnang kehtivatele meetmetele, mis võimaldavad koordineeritud ELi lähenemisviisi reiside ohutule taasavamisele liidus ning ELi mittekuuluvatesse riikidesse ja neist riikidest ELi: esiteks ELi digitaalse COVID-tõendi kasutuselevõtule, mille eesmärk oli hõlbustada reisipiirangute kõrvaldamist ja vältida üksikute liikmesriikide ühepoolseid meetmeid, ning teiseks Euroopa turismivaldkonna COVID-19 ohutuspitseri loomisele.

1. Milliseid leide saab komisjon praeguses etapis esitada ELi digitaalse COVIDi-tõendi kasutuselevõtu kohta seoses selle mõjuga turismisektorile 2021. aasta suvehooajal? Kas eelmise aastaga võrreldes on võimalik tõendi edukust kvantifitseerida, võttes arvesse reiside koguarvu? Milliseid raskusi kogesid liikmesriigid ja reisijad? Kas komisjon on leidnud märkimisväärseid geograafilisi erinevusi liikmesriikide ja piirkondade vahel seoses sellega, kuidas tõendid on turismisektorit mõjutanud?

2. Kas komisjon võiks anda ülevaate Euroopa turismivaldkonna COVID-19 ohutuspitseri kasutuselevõtu kohta? Mitu turismiga seotud ettevõtet on pitseri saanud? Kuidas on komisjon toetanud pitseri rakendamist turismiga seotud ettevõtetes rahastamise ja tehnilise oskusteabe vallas? Milliseid algatusi on tehtud pitseri reklaamimiseks ja paremaks tutvustamiseks?

3. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon pärast suvel reiside taasalustamisega seotud leide võtta turismi ökosüsteemi toetamiseks, eelkõige selleks, et vältida ebakindlust, millega turismiga seotud ettevõtjad ja reisijad puutuvad kokku seoses reisipiirangutega?

4. Kas komisjon võiks anda ülevaate toetusest, mida seni on kooskõlas rohelise kokkuleppega antud turismiga seotud ettevõtetele pandeemia tõttu, ja selle toetuse üldsummast? Kuidas saaksime lihtsustada mikroettevõtjate ja VKEde juurdepääsu ELi rahastamisele? Milline on sektori praegune töötuse määr ja kui palju inimesi on pandeemia ajal töö kaotanud?

Esitatud: 14.7.2021

Tähtaeg: 15.10.2021

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 16. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika