Parlamenta jautājums - O-000054/2021Parlamenta jautājums
O-000054/2021

Eiropas tūrisma nozarē veikto Savienības pasākumu izvērtēšana, tuvojoties vasaras sezonas nobeigumam

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000054/2021
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Karima Delli
Transporta un tūrisma komitejas vārdā

Procedūra : 2021/2816(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000054/2021
Iesniegtie teksti :
O-000054/2021 (B9-0036/2021)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Covid-19 krīze ir smagi skārusi ES tūrisma nozari. 2020. gadā šī nozare ziņoja par 161 miljarda EUR lielu investīciju deficītu, kas radīja negatīvas sekas visā tūrisma ekosistēmā, jo īpaši skarot 27 miljonus darba ņēmēju, kurus tieši un netieši nodarbina tūrisma nozare.

Tā kā 2021. gada vasaras sezona tuvojas nobeigumam, ir pienācis laiks veikt provizorisku novērtējumu par spēkā esošajiem pasākumiem, kas ļauj īstenot koordinētu ES pieeju drošai ceļošanas atsākšanai Savienībā, kā arī uz trešām valstīm un no tām. Pirmkārt, būtu jānovērtē ES digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešana, ar ko tiek sekmēta ceļošanas ierobežojumu atcelšana un novērsta atsevišķu dalībvalstu vienpusēja darbība, un, otrkārt, Eiropas tūrisma veselības zīmoga izveide.

Iesniegšanas datums: 14.7.2021

Termiņš: 15.10.2021

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 16. jūlijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika