Întrebare parlamentară - O-000054/2021Întrebare parlamentară
O-000054/2021

Este timpul să se evalueze măsurile Uniunii pentru sectorul turismului în Europa pe măsură ce sezonul estival se apropie de sfârșit

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000054/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Karima Delli
în numele Comisiei pentru transport și turism

Procedură : 2021/2816(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000054/2021
Texte depuse :
O-000054/2021 (B9-0036/2021)
Voturi :
Texte adoptate :

Sectorul turismului din Europa a fost grav afectat de criza provocată de pandemia de COVID-19; aceasta a provocat un deficit de investiții de 161 de miliarde EUR în 2020, cu consecințe negative care se propagă în întregul ecosistem turistic, în special pentru cei 27 de milioane de lucrători angajați direct și indirect în sectorul turismului.

Pe măsură ce sezonul estival 2021 se încheie, este momentul să se efectueze o primă evaluare a măsurilor în vigoare care să permită o abordare coordonată la nivelul UE în ceea ce privește redeschiderea în condiții de siguranță a călătoriilor în interiorul Uniunii, precum și cu țările terțe. În primul rând, punerea în aplicare a certificatului, cu scopul de a facilita ridicarea restricțiilor de călătorie și de a preveni acțiunile unilaterale ale fiecărui stat membru și, în al doilea rând, crearea mărcii europene de siguranță privind COVID-19 în domeniul turismului.

Depunere: 14.7.2021

Dată-limită: 15.10.2021

Ultima actualizare: 16 iulie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate