Parlamentná otázka - O-000054/2021Parlamentná otázka
O-000054/2021

  Koniec letnej sezóny sa blíži, je čas na zhodnotenie opatrení Únie v odvetví cestovného ruchu v Európe

  Otázka na ústne zodpovedanie  O-000054/2021
  Komisii
  článok 136 rokovacieho poriadku
  Karima Delli
  v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

  Postup : 2021/2816(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000054/2021
  Predkladané texty :
  O-000054/2021 (B9-0036/2021)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Európske odvetvie cestovného ruchu bolo vážne zasiahnuté krízou COVID-19. V roku 2020 zaznamenalo deficit investícií vo výške 161 miliárd EUR, čo malo nepriaznivé dôsledky pre celý ekosystém cestovného ruchu, najmä pre 27 miliónov pracovníkov, ktorí sú priamo alebo nepriamo zamestnaní v odvetví cestovného ruchu.

  Vzhľadom na to, že letná sezóna 2021 sa blíži ku koncu, je čas na prvé zhodnotenie opatrení zavedených na umožnenie koordinovaného prístupu EÚ k bezpečnému opätovnému cestovaniu v rámci Únie aj s tretími krajinami. Ide v prvom rade o zavedenie preukazu, ktorý má uľahčiť postupné rušenie obmedzení cestovania a zabrániť jednostranným krokom jednotlivých členských štátov, a potom o vytvorenie Pečate bezpečnosti európskeho cestovného ruchu v súvislosti s COVID-19.

  Predložené: 14.7.2021

  Termín na zodpovedanie: 15.10.2021

  Posledná úprava: 16. júla 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia