Парламентарен въпрос - O-000057/2021Парламентарен въпрос
O-000057/2021

Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава

Въпрос с искане за устен отговор  O-000057/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Процедура : 2021/2868(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000057/2021
Внесени текстове :
O-000057/2021 (B9-0034/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

На 2 юни 2021 г. администрацията на САЩ обяви, че Министерството на финансите на САЩ е санкционирало три лица и техните мрежи в България на основание участие в корупция. Администрацията на САЩ счита, че корупцията представлява риск за принципите на правовата държава, икономическия растеж, демократичните институции и правата на човека. По-специално тези санкции са наложени по силата на Глобалния закон за отчетност в областта на правата на човека „Магнитски“[1]. Освен това на същата дата други трима (бивши) държавни служители бяха визирани от мерки на Държавния департамент на САЩ съгласно указ 13818, което означава, че те не могат да влизат в САЩ[2].

Това повдига сериозни въпроси относно последиците от подобни санкции на САЩ за подходите на ЕС в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи проведе срещи и започна писмен обмен с националните органи и институциите на ЕС, като често констатира, че е налице липса на спешни мерки по отношение на справянето с предизвикателствата.

В светлината на гореизложеното:

Внесен: 2.9.2021

Краен срок: 3.12.2021

Последно осъвременяване: 6 септември 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност