Процедура : 2021/2868(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000057/2021

Внесени текстове :

O-000057/2021 (B9-0034/2021)

Разисквания :

PV 16/09/2021 - 3
PV 16/09/2021 - 5
CRE 16/09/2021 - 3
CRE 16/09/2021 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 51kWORD 11k
2 септември 2021 г.
O-000057/2021
Въпрос с искане за устен отговор  O-000057/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Juan Fernando López Aguilar
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава

На 2 юни 2021 г. администрацията на САЩ обяви, че Министерството на финансите на САЩ е санкционирало три лица и техните мрежи в България на основание участие в корупция. Администрацията на САЩ счита, че корупцията представлява риск за принципите на правовата държава, икономическия растеж, демократичните институции и правата на човека. По-специално тези санкции са наложени по силата на Глобалния закон за отчетност в областта на правата на човека „Магнитски“(1). Освен това на същата дата други трима (бивши) държавни служители бяха визирани от мерки на Държавния департамент на САЩ съгласно указ 13818, което означава, че те не могат да влизат в САЩ(2).

Това повдига сериозни въпроси относно последиците от подобни санкции на САЩ за подходите на ЕС в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи проведе срещи и започна писмен обмен с националните органи и институциите на ЕС, като често констатира, че е налице липса на спешни мерки по отношение на справянето с предизвикателствата.

В светлината на гореизложеното:

1. Как Комисията възприема факта, че държава извън ЕС, която се счита за съюзник, предприема действия срещу корупцията в държава членка? По какъв начин това променя оценката на Комисията за сегашния ѝ подход, и по-специално оценката на досегашните ѝ действия по този въпрос?

2. Какви действия предвижда Комисията за стабилен подход към корупцията на държавно равнище? Ще бъде ли Комисията по-активна при сигнализирането и предприемането на действия по отношение на корупцията и заплахите за принципите на правовата държава в държавите членки? По-специално, тъй като Комисията вече не публикува доклади за борба с корупцията, ще засили ли тя строгостта на мониторинга на корупцията и ще изготви ли заключения и ще включи ли препоръки в докладите си относно принципите на правовата държава? Как работата на Европейската прокуратура ще оказва съдействие в това отношение? Ще пристъпи ли Комисията към разработването на обща стратегия за борба с корупцията в ЕС?

Внесен: 2.9.2021

Краен срок: 3.12.2021

(1)https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208
(2)https://www.state.gov/public-designation-of-five-bulgarian-public-officials-due-to-involvement-in-significant-corruption/
Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 6 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност