Parlamento klausimas - O-000057/2021Parlamento klausimas
O-000057/2021

  Jungtinės Amerikos Valstijų sankcijos ir teisinės valstybės principas

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000057/2021
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
  Juan Fernando López Aguilar
  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu

  Procedūra : 2021/2868(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000057/2021
  Pateikti tekstai :
  O-000057/2021 (B9-0034/2021)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  2021 m. birželio 2 d. JAV administracija paskelbė, kad jos Iždo departamentas skyrė sankcijas trims asmenims ir jų tinklams Bulgarijoje dėl dalyvavimo korupcinėje veikloje. JAV administracija mano, kad korupcija kelia grėsmę teisinei valstybei, ekonomikos augimui, demokratinėms institucijoms ir žmogaus teisėms. Visų pirma šios sankcijos nustatytos Pasauliniame Magnitskio žmogaus teisių atskaitomybės akte[1]. Be to, tą pačią dieną JAV valstybės departamentas pagal Vykdomąjį potvarkį Nr. 13818 nustatė sankcijas dar trims (buvusiems) valstybės pareigūnams, o tai reiškia, kad jie negali atvykti į JAV[2].

  Dėl to kyla didelių klausimų, susijusių su tokių JAV sankcijų pasekmėmis ES požiūriui demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių srityse. Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupė surengė posėdžius ir raštu keitėsi informacija su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir ES institucijomis, dažnai pastebėdama, kad reikia skubiai spręsti problemas.

  Atsižvelgiant į šiuos pokyčius:

  Pateikta: 2.9.2021

  Atsakyti iki: 3.12.2021

  Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 6 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika