Парламентарен въпрос - O-000060/2021Парламентарен въпрос
O-000060/2021

Дезинформацията и ролята на социалните платформи

Въпрос с искане за устен отговор  O-000060/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Raphaël Glucksmann
от името на Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Процедура : 2021/2870(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000060/2021
Внесени текстове :
O-000060/2021 (B9-0038/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

Европейският съюз е изправен пред нарастващи заплахи за демокрацията чрез прикрито чуждестранно финансиране, манипулиране на информацията и друга намеса онлайн. Въпреки че, благодарение на бизнес модели, търсещи внимание, онлайн платформите разшириха достъпа до информационни и комуникационни инструменти, включително за инакомислещи и лица, сигнализиращи за нередности, техните практики доведоха и до разпространението на дезинформация, насърчаването на изказвания, подбуждащи към омраза, тормоз, заглушаване на опоненти, шпионаж, намеса в избори и други престъпни или злонамерени действия. Въпросите, свързани с борбата срещу дезинформацията, използването на рекламни системи, онлайн тормоза и други намеси онлайн, до голяма степен остават в сферата на компетентност на самите доставчици на платформи поради липсата на подходящо регулиране на равнището на ЕС. Принципът на саморегулиране вече показа своите ограничения. Очаква се предложеният Законодателен пакет за цифровите услуги да реши поне част от проблема чрез по-строги изисквания за онлайн платформите. Това обаче изисква не само ефективно законодателство, но и стратегически подход на институционално равнище, политическа координация, надеждни инструменти и ответни мерки:

Внесен: 9.9.2021

Краен срок: 10.12.2021

Последно осъвременяване: 13 септември 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност