Parlamentní otázka - O-000060/2021Parlamentní otázka
O-000060/2021

Dezinformace a úloha sociálních platforem

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000060/2021
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Raphaël Glucksmann
za Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací

Postup : 2021/2870(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000060/2021
Předložené texty :
O-000060/2021 (B9-0038/2021)
Hlasování :
Přijaté texty :

V důsledku skrytého zahraničního financování, manipulací s informacemi a jiného vměšování prostřednictvím internetu je v Evropské unii stále více ohrožena demokracie. Ačkoli internetové platformy fungující na bázi obchodních modelů, které usilují o pozornost co největšího počtu lidí, rozšířily přístup k informačním a komunikačním nástrojům, a to i pro disidenty a oznamovatele, postupy těchto platforem vedou také k šíření dezinformací a podpoře nenávistných verbálních projevů, obtěžování, umlčování, špionáže, vměšování do voleb a jiné trestné či škodlivé činnosti. Z důvodu nedostatku regulace na úrovni EU jsou otázky spojené s bojem proti dezinformacím, s používáním reklamních systémů, obtěžováním na internetu a jinými zásahy on-line stále převážně v kompetenci samotných poskytovatelů platforem. Nyní se ukazuje, že princip samoregulace má svá omezení. Očekává se, že navrhovaný soubor předpisů o digitálních službách bude díky přísnějším požadavkům stanoveným pro internetové platformy řešit alespoň část tohoto problému. Vyžaduje to však nejen účinnou legislativu, ale i strategický přístup na institucionální úrovni, koordinaci politik, důvěryhodné nástroje a protiopatření.

Předložení: 9.9.2021

Platná do: 10.12.2021

Poslední aktualizace: 13. září 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí