Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000060/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000060/2021

Desinformation og de sociale platformes rolle

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000060/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Raphaël Glucksmann
for Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Procedure : 2021/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000060/2021
Indgivne tekster :
O-000060/2021 (B9-0038/2021)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den Europæiske Union står over for voksende trusler mod demokratiet, der manifesterer sig gennem skjult udenlandsk finansiering, informationsmanipulation og anden indblanding online. Onlineplatforme har — i kraft af deres forretningsmodeller, der går ud på at tiltrække sig opmærksomhed — skabt større adgang til informations- og kommunikationsværktøjer, også for systemkritikere og whistleblowere, men deres metoder har også resulteret i spredning af desinformation, fremme af hadefuld tale, chikane, mundkurv til modstandere, spionage, indblanding i valg og andre kriminelle eller skadelige aktiviteter. Spørgsmål vedrørende bekæmpelse af desinformation, brug af reklamesystemer, chikane på internettet og andre former for indblanding på nettet er stort set fortsat overladt til platformsudbydernes eget forgodtbefindende på grund af manglende regulering på EU-plan. Princippet om selvregulering har nu vist sine begrænsninger. Det forventes, at den foreslåede lovpakke om digitale tjenester i det mindste vil løse en del af problemet gennem skærpede krav til onlineplatforme. Dette kræver imidlertid ikke kun effektiv lovgivning, men også en strategisk tilgang på institutionelt plan, politisk koordinering, troværdige instrumenter og modforanstaltninger:

Indgivet: 9.9.2021

Svarfrist: 10.12.2021

Seneste opdatering: 13. september 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik