Parlamendi esitatud küsimus - O-000060/2021Parlamendi esitatud küsimus
O-000060/2021

Desinformatsioon ja sotsiaalplatvormide roll

Suuliselt vastatav küsimus  O-000060/2021
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Raphaël Glucksmann
Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon nimel

Menetlus : 2021/2870(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000060/2021
Esitatud tekstid :
O-000060/2021 (B9-0038/2021)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Liidu demokraatiat ähvardab kasvav varjatud välisrahastamise, teabega manipuleerimise ja muu internetis sekkumise oht. Kuigi nn tähelepanujanuste ärimudelite tõttu on veebiplatvormid juurdepääsu teabe- ja kommunikatsioonivahenditele laiendanud, sealhulgas teisitimõtlejate ja rikkumisest teatajate jaoks, on nende tavad toonud kaasa ka desinformatsiooni leviku, vaenukõne propageerimise, ahistamise, oponentide vaigistamise, spionaaži, valimistesse sekkumise ja muu kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse. Desinformatsiooni vastu võitlemise, reklaamisüsteemide kasutamise, veebis ahistamise ja muu internetis sekkumisega seotud küsimused on suures osas jäänud platvormi pakkujate endi pädevusse, kuna ELi tasandil puudub nõuetekohane reguleerimine. Eneseregulatsiooni põhimõte on nüüdseks näidanud oma piiratust. Eeldatakse, et kavandatav digiteenuste pakett lahendab veebiplatvormidele esitatavate rangemate nõuete kaudu vähemalt osa probleemist. Selleks ei ole siiski vaja mitte ainult mõjusaid õigusakte, vaid ka strateegilist käsitust institutsioonide tasandil, poliitilist koordineerimist, usaldusväärseid vahendeid ja vastumeetmeid:

Esitatud: 9.9.2021

Tähtaeg: 10.12.2021

Viimane päevakajastamine: 13. september 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika