Parlamento klausimas - O-000060/2021Parlamento klausimas
O-000060/2021

Dezinformacija ir socialinių platformų vaidmuo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000060/2021
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Raphaël Glucksmann
Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais vardu

Procedūra : 2021/2870(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000060/2021
Pateikti tekstai :
O-000060/2021 (B9-0038/2021)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Europos Sąjunga susiduria su vis didesnėmis grėsmėmis demokratijai, kurias kelia iš užsienio gaunamas užmaskuotas finansavimas, manipuliavimas informacija ir kitoks kišimasis naudojantis internetu. Nors internetinės platformos, naudodamos dėmesį pritraukiančius veiklos modelius, suteikia didesnę prieigą prie informacijos ir komunikacijos priemonių, – taip pat ir disidentams bei pranešėjams, – kita jų praktikos pusė yra dezinformacijos plitimas, neapykantos retorikos skatinimas, priekabiavimas, oponentų tildymas, šnipinėjimas, kišimasis į rinkimus bei kitokia baudžiamoji arba žalinga veikla. Kadangi ES lygmeniu stokojama deramo reglamentavimo, klausimus, apimančius kovą su dezinformacija, reklamos sistemų naudojimą, priekabiavimą internete ir kitokį kišimąsi naudojantis internetu, daugeliu atveju savo nuožiūra sprendžia patys platformų paslaugų teikėjai. Dabar jau aišku, kad savireguliacijos principas turi ribas. Tikimasi, kad, pagal siūlomą Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinį sugriežtinus interneto platformoms taikomus reikalavimus, bus išspręsta bent dalis problemos. Tačiau tam būtini ne tik veiksmingi teisės aktai, bet ir strateginis institucinio lygmens požiūris, politinis koordinavimas, patikimi mechanizmai ir atsakomosios priemonės.

Pateikta: 9.9.2021

Atsakyti iki: 10.12.2021

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika