Parlementaire vraag - O-000060/2021Parlementaire vraag
O-000060/2021

Desinformatie en de rol van sociale platforms

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000060/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Raphaël Glucksmann
namens de Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

Procedure : 2021/2870(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000060/2021
Ingediende teksten :
O-000060/2021 (B9-0038/2021)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De Europese Unie wordt geconfronteerd met toenemende bedreigingen voor de democratie door heimelijke buitenlandse financiering, manipulatie van informatie en andere inmenging op het internet. Hoewel onlineplatforms, dankzij bedrijfsmodellen waarbij het erom gaat zoveel mogelijk aandacht te trekken, de toegang tot informatie- en communicatie-instrumenten hebben verruimd, onder meer voor dissidenten en klokkenluiders, hebben hun praktijken ook geleid tot de verspreiding van desinformatie, de bevordering van haatzaaiende uitlatingen, pesterijen, het monddood maken van tegenstanders, spionage, inmenging in verkiezingen en andere criminele of kwaadwillige activiteiten. Kwesties in verband met de bestrijding van desinformatie, het gebruik van advertentiesystemen, online-intimidatie en andere online-inmenging vallen grotendeels onder de bevoegdheid van de aanbieders van platforms zelf vanwege een gebrek aan passende regelgeving op EU-niveau. Inmiddels zijn de beperkingen van het beginsel van zelfregulering duidelijk geworden. Verwacht wordt dat het voorgestelde wetgevingspakket inzake digitale diensten ten minste een deel van het probleem zal aanpakken met strengere eisen voor onlineplatforms. Niet alleen is doeltreffende wetgeving vereist, maar ook een strategische aanpak op institutioneel niveau, politieke coördinatie, geloofwaardige instrumenten en tegenmaatregelen:

Ingediend: 9.9.2021

Vervalt: 10.12.2021

Laatst bijgewerkt op: 13 september 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid