Pytanie poselskie - O-000060/2021Pytanie poselskie
O-000060/2021

Dezinformacja i rola platform społecznościowych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000060/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Raphaël Glucksmann
w imieniu Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

Procedura : 2021/2870(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000060/2021
Teksty złożone :
O-000060/2021 (B9-0038/2021)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Unia Europejska stoi w obliczu rosnących zagrożeń dla demokracji wynikających z ukrytego finansowania zagranicznego, manipulacji informacjami i innych ingerencji w internecie. Platformy internetowe – stosujące model biznesowy angażujący uwagę użytkowników – zwiększyły dostęp do narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych, w tym dla dysydentów i demaskatorów. Jednak ich praktyki ułatwiają również szerzenie dezinformacji, propagowanie mowy nienawiści, nękanie, uciszanie opozycji, szpiegostwo, ingerencje w wybory oraz inne działania przestępcze i nadużycia. Problem zwalczania dezinformacji, wykorzystywania reklam, nękania w internecie i innych ingerencji pozostaje w dużej mierze w gestii samych platform społecznościowych ze względu na brak odpowiednich regulacji na szczeblu UE. Zasada samoregulacji okazała się niewystarczająca. Oczekuje się, że proponowany pakiet legislacyjny o usługach cyfrowych rozwiąże przynajmniej część problemów dzięki zaostrzeniu wymogów dotyczących platform internetowych. Wymaga to jednak nie tylko skutecznego prawodawstwa, ale także strategicznego podejścia na szczeblu instytucjonalnym, koordynacji politycznej, godnych zaufania instrumentów i środków zaradczych:

Przedłożone: 9.9.2021

Termin ważności: 10.12.2021

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności