Procedura : 2021/2870(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000060/2021

Teksty złożone :

O-000060/2021 (B9-0038/2021)

Debaty :

PV 05/10/2021 - 19
CRE 05/10/2021 - 19

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 46kWORD 10k
9 września 2021
O-000060/2021
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000060/2021
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Raphaël Glucksmann
w imieniu Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 
 Przedmiot: Dezinformacja i rola platform społecznościowych

Unia Europejska stoi w obliczu rosnących zagrożeń dla demokracji wynikających z ukrytego finansowania zagranicznego, manipulacji informacjami i innych ingerencji w internecie. Platformy internetowe – stosujące model biznesowy angażujący uwagę użytkowników – zwiększyły dostęp do narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych, w tym dla dysydentów i demaskatorów. Jednak ich praktyki ułatwiają również szerzenie dezinformacji, propagowanie mowy nienawiści, nękanie, uciszanie opozycji, szpiegostwo, ingerencje w wybory oraz inne działania przestępcze i nadużycia. Problem zwalczania dezinformacji, wykorzystywania reklam, nękania w internecie i innych ingerencji pozostaje w dużej mierze w gestii samych platform społecznościowych ze względu na brak odpowiednich regulacji na szczeblu UE. Zasada samoregulacji okazała się niewystarczająca. Oczekuje się, że proponowany pakiet legislacyjny o usługach cyfrowych rozwiąże przynajmniej część problemów dzięki zaostrzeniu wymogów dotyczących platform internetowych. Wymaga to jednak nie tylko skutecznego prawodawstwa, ale także strategicznego podejścia na szczeblu instytucjonalnym, koordynacji politycznej, godnych zaufania instrumentów i środków zaradczych:

1. Jakiego rodzaju koordynację polityczną między sektorami i jaki rodzaj struktury instytucjonalnej w UE proponuje Komisja, aby zlikwidować luki prawne wykorzystywane przez złośliwe podmioty? Jak planuje koordynować zbiorowe środki zaradcze?

2. W jaki sposób szczebel UE zostanie połączony ze szczeblem krajowym w dyskusji na temat najlepszych praktyk krajowych i regionalnych, np. przez opracowanie zestawu narzędzi służących przeciwdziałaniu ingerencji i wpływowi z zewnątrz, regulację finansowania zagranicznego i wprowadzenie nowych instrumentów umożliwiających obciążanie sprawców kosztami?

3. Jak skuteczne są zdaniem Komisji obowiązujące wnioski ustawodawcze w walce z dezinformacją i mową nienawiści we wszystkich językach oraz czego Komisja oczekuje od zaktualizowanego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji i innych środków?

4. Jak Komisja ocenia wymogi takie jak przejrzystość i regulacja stosowania algorytmów i reklam politycznych w tym kontekście? Jakie są jej plany rozwiązania problemów związanych z obrotem (broking) danymi, który obejmuje gromadzenie i łączenie danych osobowych z różnych źródeł oraz sprzedaż zagregowanych danych osobom trzecim?

5. Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie promowania umiejętności korzystania z mediów i zróżnicowanego krajobrazu medialnego, w tym silnego sektora publicznego, wiarygodnych źródeł rzetelnych informacji i wsparcia dla godnych zaufania treści medialnych wysokiej jakości?

Przedłożone: 9.9.2021

Termin ważności: 10.12.2021

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności