Întrebare parlamentară - O-000060/2021Întrebare parlamentară
O-000060/2021

Dezinformarea și rolul platformelor de socializare

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000060/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Raphaël Glucksmann
în numele Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

Procedură : 2021/2870(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000060/2021
Texte depuse :
O-000060/2021 (B9-0038/2021)
Voturi :
Texte adoptate :

Uniunea Europeană se confruntă cu amenințări din ce în ce mai mari la adresa democrației prin intermediul finanțării externe disimulate, al manipulării informațiilor și al altor interferențe online. Deși – ca urmare a modelelor de afaceri bazate pe atragerea atenției – platformele online au extins accesul la instrumente de informare și comunicare, inclusiv pentru disidenți și avertizori, practicile lor au avut drept efect și răspândirea dezinformării, promovarea discursurilor de incitare la ură, hărțuire, reducerea la tăcere a opozanților, spionaj, interferența în alegeri și alte activități infracționale sau nocive. Aspectele legate de combaterea dezinformării, utilizarea sistemelor de publicitate, hărțuirea online și alte ingerințe online au rămas, în mare măsură, în sfera de competență a furnizorilor de platforme, din cauza lipsei unei reglementări adecvate la nivelul UE. În prezent, principiul autoreglementării și-a arătat limitele. Se preconizează că pachetul propus prin Actul legislativ privind serviciile digitale va soluționa cel puțin o parte a problemei, impunând cerințe mai mari și stricte platformelor online. Totuși, este nevoie nu numai de o legislație eficace, ci și de o abordare strategică la nivel instituțional, de coordonare politică, de instrumente credibile și de contramăsuri:

Depunere: 9.9.2021

Dată-limită: 10.12.2021

Ultima actualizare: 13 septembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate