Parlamentná otázka - O-000060/2021Parlamentná otázka
O-000060/2021

Dezinformácie a úloha sociálnych platforiem

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000060/2021
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Raphaël Glucksmann
v mene Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Postup : 2021/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000060/2021
Predkladané texty :
O-000060/2021 (B9-0038/2021)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Európska únia čelí narastajúcemu ohrozovaniu demokracie prostredníctvom skrytého financovania zo zahraničia, manipulácie s informáciami a iných zásahov na internete. Hoci online platformy na základe obchodných modelov zameraných na pútanie pozornosti rozšírili prístup k informačným a komunikačným nástrojom, a to aj pre disidentov a oznamovateľov, ich praktiky tiež viedli k šíreniu dezinformácií, propagácii nenávistných prejavov, obťažovaniu, umlčiavaniu protivníkov, špionáži, zasahovaniu do volieb a ďalším trestným alebo škodlivým činnostiam. Otázky súvisiace s bojom proti dezinformáciám, používaním reklamných systémov, online obťažovaním a ďalšími zásahmi online zostávajú z dôvodu nedostatočnej náležitej regulácie na úrovni EÚ vo veľkej miere v právomoci samotných poskytovateľov platforiem. Ako sa ukázalo, zásada samoregulácie má svoje nedostatky. Očakáva sa, že navrhovaným balíkom aktu o digitálnych službách sa vyrieši aspoň časť tohto problému, a to prostredníctvom posilnených požiadaviek pre online platformy. To si však vyžaduje nielen účinné právne predpisy, ale aj strategický prístup na inštitucionálnej úrovni, politickú koordináciu, dôveryhodné nástroje a protiopatrenia:

Predložené: 9.9.2021

Termín na zodpovedanie: 10.12.2021

Posledná úprava: 13. septembra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia