Διαδικασία : 2021/2886(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000061/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000061/2021 (B9-0037/2021)

Συζήτηση :

PV 06/10/2021 - 16
CRE 06/10/2021 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 57kWORD 11k
10 Σεπτεμβρίου 2021
O-000061/2021
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης  O-000061/2021
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Younous Omarjee
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 Απάντηση στην Ολομέλεια 
 Θέμα: Έλλειψη από το Συμβούλιο βούλησης για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού για την αντιμετώπιση νομικών και διοικητικών εμποδίων

Με βάση την πρόταση κανονισμού για ένα ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018, κατόπιν συστάσεως της πρώην λουξεμβουργιανής προεδρίας του Συμβουλίου (COM(2018)0373 τελικό), επρόκειτο να θεσπιστεί μηχανισμός που θα επέτρεπε, σε μια διασυνοριακή περιφέρεια, να εφαρμοστούν σε ένα κράτος μέλος οι νομικές διατάξεις ενός άλλου, όταν η εφαρμογή των νομικών διατάξεων του πρώτου θα αποτελούσε νομικό εμπόδιο στην υλοποίηση ενός κοινού σχεδίου.

Αυτό θα ίσχυε για συγκεκριμένα σχέδια ή συγκεκριμένες δράσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας που θα υλοποιούνταν σε παραμεθόρια περιοχή με πρωτοβουλία των τοπικών και/ή περιφερειακών δημόσιων αρχών. Σύμφωνα με εσωτερική ανάλυση συγκεκριμένης περίπτωσης από την Επιτροπή, αλλά και εξωτερική μελέτη εφαρμοσμένης επιστήμης που δημοσιεύθηκε από τους Medeiros κ.ά. στο περιοδικό «Regional Studies», η θέσπιση του προταθέντος κανονισμού θα μπορούσε να συμβάλει στην υπέρβαση τουλάχιστον του 30%, και ενδεχομένως ακόμη και του 50%, των αναλυθέντων εμποδίων στη διασυνοριακή συνεργασία.

Στις 2 Οκτωβρίου 2019, το Κοινοβούλιο, μετά την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση, ψήφισε υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Η θέση του περιείχε συγκεκριμένες διατυπώσεις που θα εξασφάλιζαν την οικειοθελή εφαρμογή των προαναφερθεισών λύσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επιφυλάξεις των κρατών μελών.

Στο Συμβούλιο, αντιθέτως, η ομάδα εργασίας «Διαρθρωτικά Μέτρα» προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση, τόσο πριν εξετάσει όσο και αφού εξέτασε τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Στις 10 Μαΐου 2021, η ομάδα εργασίας αποφάσισε ότι το Συμβούλιο δεν θα συνεχίσει τις εργασίες επί της πρότασης.

1. Πότε προτίθεται το Συμβούλιο να άρει τα εμπόδια στη νομοθετική διαδικασία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού και ποιος ήταν ακριβώς ο δικαιολογητικός λόγος στον οποίο βάσισε την απόφασή του να εμποδίσει εκ των πραγμάτων την έγκριση του προταθέντος κανονισμού για τον διασυνοριακό μηχανισμό, παρά την ευνοϊκή στάση και τη βούληση του Κοινοβουλίου να τον εγκρίνει;

2. Γνωρίζει το Συμβούλιο τις αναλύσεις και τις μελέτες που καταδεικνύουν τις αρνητικές συνέπειες από τη μη έγκριση του προταθέντος κανονισμού για τον διασυνοριακό μηχανισμό;

3. Δεδομένου ότι με την έγκριση του διασυνοριακού μηχανισμού μπορεί να αρθεί τουλάχιστον το 30% των εμποδίων στη διασυνοριακή συνεργασία, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ζωή πολλών πολιτών της ΕΕ, τι προτείνει το Συμβούλιο ως εναλλακτική στον διασυνοριακό μηχανισμό προκειμένου να αρθούν αυτά τα εμπόδια;

Κατάθεση: 10.9.2021

Λήξη προθεσμίας: 11.12.2021

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου