Menetlus : 2021/2886(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000061/2021

Esitatud tekstid :

O-000061/2021 (B9-0037/2021)

Arutelud :

PV 06/10/2021 - 16
CRE 06/10/2021 - 16

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 48kWORD 10k
10. september 2021
O-000061/2021
Suuliselt vastatav küsimus  O-000061/2021
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Younous Omarjee
regionaalarengukomisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Nõukogu soovimatus liikuda edasi mehhanismiga õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis

Määruse ettepanekuga, mis käsitleb mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (COM(2018)0373), mille komisjon avaldas 2018. aasta mais ja milleks esitas soovituse Luksemburg oma eesistumisperioodil, oleks loodud mehhanism, mis võimaldaks piirialadel kohaldada teise liikmesriigi õigusnorme, kui ühe riigi õigusakti kohaldamine kujutaks endast õiguslikku takistust ühisprojekti rakendamisele.

Seda oleks kohaldatud teatava ajaliselt piiratud ja piirialal toimuva konkreetse projekti või meetme suhtes, mille on algatanud kohalikud ja/või piirkondlikud ametiasutused. Nii komisjoni sisese juhtumianalüüsi kui ka välise, Medeiros et al. rakendusliku teadusuuringu kohaselt, mis avaldati teadusajakirjas Regional Studies, võib kavandatava määruse jõustamine aidata kõrvaldada vähemalt 30 % ja tõenäoliselt isegi 50 % analüüsitud takistustest piiriüleses koostöös.

Pärast heakskiitmist esimesel lugemisel hääletas Euroopa Parlament 2. oktoobril 2019 läbirääkimiste alustamise poolt eesmärgiga saavutada kokkulepe. Tema seisukoht sisaldas konkreetset sõnastust, mis oleks taganud eespool kirjeldatud lahenduste vabatahtliku kohaldamise, et tegeleda liikmesriikide tõenäoliste murekohtadega.

Seevastu pidas struktuurimeetmete töörühmas nõukogus ettepaneku üle mitu arvamuste vahetust nii enne kui ka pärast nõukogu õigustalituse arvamuse läbivaatamist. Töörühm otsustas 10. mail 2021, et nõukogu selle ettepaneku käsitlemist ei jätka.

1. Millal lõpetab nõukogu Euroopa õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamise mehhanismi seadusandliku menetluse blokeerimise ja milline oli tema täpne põhjendus, miks ta otsustas de facto mehhanismi määruse ettepaneku heakskiitmise blokeerida, arvestades parlamendi avatust ja valmisolekut see vastu võtta?

2. Kas nõukogu on teadlik analüüsidest ja uuringutest, milles osutatakse selgelt negatiivsetele tagajärgedele, kui kavandatud määrus vastu võtmata jäetakse?

3. Võttes arvesse, et õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamise mehhanismi vastuvõtmine võib aidata ületada vähemalt 30 % piiriülese koostöö takistustest, parandades seeläbi paljude ELi kodanike elu, millist alternatiivi pakub nõukogu nende takistuste ületamiseks selle mehhanismi asemel?

Esitatud: 10.9.2021

Tähtaeg: 11.12.2021

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 15. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika