Postup : 2021/2886(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000061/2021

Predkladané texty :

O-000061/2021 (B9-0037/2021)

Rozpravy :

PV 06/10/2021 - 16
CRE 06/10/2021 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 52kWORD 10k
10. septembra 2021
O-000061/2021
Otázka na ústne zodpovedanie  O-000061/2021
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Younous Omarjee
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Nedostatočná vôľa Rady dosiahnuť pokrok v súvislosti s európskym cezhraničným mechanizmom

Návrhom nariadenia o európskom cezhraničnom mechanizme (ECBM), ktorý Komisia uverejnila v máji 2018 na odporúčanie bývalého luxemburského predsedníctva Rady (COM(2018)0373), by sa vytvoril mechanizmus, ktorý by v súvislosti s cezhraničnými regiónmi umožnil, aby sa uplatňovali právne ustanovenia jedného členského štátu v inom členskom štáte, keď by uplatňovanie právnych ustanovení v tomto inom štáte predstavovalo právnu prekážku brániacu realizácii spoločného projektu.

Vzťahovalo by sa to na osobitné projekty alebo činnosti, ktoré sú obmedzené v čase a realizované v pohraničnom regióne a ktoré iniciujú miestne a/alebo regionálne orgány verejnej moci. Podľa internej prípadovej analýzy Komisie aj externej aplikovanej vedeckej štúdie, ktorú vypracovali Medeiros a kol. a uverejnili v časopise Regional Studies, by prijatie predmetného navrhovaného nariadenia mohlo pomôcť odstrániť aspoň 30 % a pravdepodobne aj 50 % analyzovaných prekážok cezhraničnej spolupráce.

Po prijatí návrhu v prvom čítaní Parlament 2. októbra 2019 hlasoval o začatí rokovaní s cieľom dosiahnuť dohodu. Jeho pozícia obsahovala osobitné formulácie, ktoré by zabezpečili dobrovoľné uplatňovanie uvedených riešení, aby sa predišlo pravdepodobným obavám členských štátov.

V Rade zase pracovná skupina pre štrukturálne opatrenia uskutočnila výmenu názorov o návrhu pred aj po zvážení stanoviska právneho servisu Rady. Pracovná skupina 10. mája 2021 rozhodla, že Rada nebude pokračovať v práci na tomto návrhu.

1. Kedy Rada odblokuje legislatívny proces týkajúci sa európskeho cezhraničného mechanizmu a aké boli presné dôvody jej rozhodnutia de facto blokovať prijatie navrhovaného nariadenia o ECBM vzhľadom na otvorenosť a ochotu Parlamentu prijať ho?

2. Vie Rada o analýzach a štúdiách, ktoré jasne poukazujú na negatívne dôsledky neprijatia navrhovaného nariadenia o ECBM?

3. Keďže prijatie ECBM má potenciál odstrániť aspoň 30 % prekážok cezhraničnej spolupráce, čím sa zlepší život mnohých občanov EÚ, čo Rada navrhuje ako alternatívu k ECBM s cieľom odstrániť tieto prekážky?

Predložené: 10.9.2021

Termín na zodpovedanie: 11.12.2021

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 15. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia