Întrebare parlamentară - O-000064/2021Întrebare parlamentară
O-000064/2021

Interzicerea în UE a utilizării animalelor sălbatice în circuri

11.10.2021

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000064/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Eleonora Evi (Verts/ALE), Günther Sidl (S&D), Sarah Wiener (Verts/ALE), Emil Radev (PPE), Martin Buschmann (NI), Maria Noichl (S&D), Manuela Ripa (Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Aurélia Beigneux (ID), Manuel Bompard (The Left), Annika Bruna (ID), David Cormand (Verts/ALE), Pascal Durand (Renew), Virginie Joron (ID), Caroline Roose (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Clare Daly (The Left), Tiziana Beghin (NI), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Leszek Miller (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tudor Ciuhodaru (S&D), Malin Björk (The Left), Martin Hojsík (Renew), Michal Wiezik (PPE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Vlad Gheorghe (Renew)

Animalele sălbatice din circuri sunt forțate să se comporte în moduri nemaiîntâlnite în natură și, deși unele dintre aceste animale au fost crescute în captivitate timp de mai multe generații, ele continuă să prezinte comportamentul tipic al animalelor sălbatice. Calitatea vieții animalelor sălbatice în circuri este întotdeauna grav compromisă.

Majoritatea statelor membre consideră că utilizarea animalelor sălbatice în circuri nu are nicio valoare educațională sau culturală și poate avea, de fapt, un impact negativ asupra percepției publicului și asupra respectului față de animalele sălbatice. 23 de state membre au interzis deja total sau parțial utilizarea lor.

Controalele sanitare pentru circulația animalelor de circ între statele membre ar trebui să fie aplicate prin Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429. Cu toate acestea, studiile arată că este dificil să se efectueze controale cu privire la sănătatea, comerțul și deținerea animalelor sălbatice în circuri. În plus, utilizarea speciilor pe cale de dispariție subminează eforturile internaționale de a pune capăt comerțului ilegal și braconajului. Având în vedere că circurile nu numai că sunt în mișcare majoritatea timpului, ci și că își schimbă denumirea, este dificil să se monitorizeze nașterile și decesele animalelor protejate crescute în captivitate, cum ar fi tigrii[1]. Aceste dificultăți facilitează comerțul ilicit cu specii pe cale de dispariție și cu părți ale acestora în UE, ceea ce pune în pericol punerea în aplicare eficace a regulamentelor UE privind comerțul cu specii sălbatice, inclusiv a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului.

În fine, utilizarea animalelor sălbatice în circuri se soldează periodic cu accidente ale căror victime sunt dresorii, angajații circului și publicul[2].

În conformitate cu definiția prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Directiva privind serviciile, circurile ambulante sunt clasificate drept servicii pe care legiuitorii UE au competența de a le reglementa în temeiul articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Intenționează Comisia să introducă o interdicție privind utilizarea animalelor sălbatice de circ în UE, pentru a se asigura că expunerea la riscurile comerțului ilegal cu specii sălbatice și la riscurile la adresa sănătății și securității publice sunt atenuate în mod uniform în toate statele membre și în scopul susținerii aplicării restricțiilor naționale pentru majoritatea statelor membre care le aplică deja?

Depunere: 11.10.2021

Dată-limită: 12.1.2022

Ultima actualizare: 13 octombrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate