Парламентарен въпрос - O-000066/2021Парламентарен въпрос
O-000066/2021

Конференция на ООН по изменението на климата (COP26) в Глазгоу, Обединено кралство, 2021 г.

Въпрос с искане за устен отговор  O-000066/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2021/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000066/2021
Внесени текстове :
O-000066/2021 (B9-0040/2021)
Гласувания :
Приети текстове :

Какви действия предприема Комисията за постигането на значителен напредък на Конференцията по изменението на климата (COP26) в Глазгоу по отношение на следните цели:

– повишаване на равнището на амбиция на национално определените приноси и приемане на цели за нулеви нетни емисии до средата на века в световен мащаб, за да могат всички партньори да постигнат общата цел от Париж;

– успешно приключване на работата по работната програма и набора от правила по Парижкото споразумение, по-специално по отношение на член 6, прозрачността и общия график;

– засилване на мобилизирането на финансиране за борба с изменението на климата и увеличаване на устойчивото финансиране?

Внесен: 12.10.2021

Краен срок: 13.1.2022

Последно осъвременяване: 13 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност