Parlamentin kysymys - O-000066/2021Parlamentin kysymys
O-000066/2021

  Vuoden 2021 YK:n ilmastokokous (COP26) Glasgow’ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa

  Suullisesti vastattava kysymys  O-000066/2021
  komissiolle
  työjärjestyksen 136 artikla
  Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

  Menettely : 2021/2667(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000066/2021
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000066/2021 (B9-0040/2021)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa sen varmistamiseksi, että Glasgow’ssa järjestettävän ilmastokokouksen COP26 aikana edistytään merkittävästi seuraavissa tavoitteissa:

  – kansallisesti määriteltyjen panosten tavoitetason nostaminen ja vuosisadan puoliväliin ulottuvien nettopäästöttömyystavoitteiden hyväksyminen maailmanlaajuisesti, jotta kaikki sopimuspuolet toimivat Pariisin sopimuksen yleistavoitteen saavuttamiseksi

  – Pariisin sopimuksen työohjelmaa ja sääntökirjaa koskevan työn onnistunut päätökseen saattaminen erityisesti 6 artiklan, avoimuuden ja yhteisen aikataulun osalta

  – ilmastorahoituksen käyttöönoton ja kestävän rahoituksen lisääminen?

  Jätetty: 12.10.2021

  Määräaika: 13.1.2022

  Päivitetty viimeksi: 13. lokakuuta 2021
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö