Nós Imeachta : 2021/2667(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000066/2021

Téacsanna arna gcur síos :

O-000066/2021 (B9-0040/2021)

Díospóireachtaí :

PV 20/10/2021 - 5
PV 20/10/2021 - 7
CRE 20/10/2021 - 5
CRE 20/10/2021 - 7

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 39kWORD 9k
12 Deireadh Fómhair 2021
O-000066/2021
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000066/2021
ar an gCoimisiún
Riail 136
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 Freagra sa suí iomlánach 
 Ábhar: Comhdháil 2021 na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (COP26) i nGlaschú, an Ríocht Aontaithe

Cad iad na bearta atá á ndéanamh ag an gCoimisiún lena áirithiú go ndéanfar dul chun cinn suntasach le linn Chomhdháil Aeráide COP26 i nGlaschú, arb é is aidhm leo:

– leibhéal uaillmhéine na rannchuidithe arna chinneadh go náisiúnta a mhéadú agus spriocanna maidir le hastaíochtaí glan-nialasacha ó lár an chéid a ghlacadh ar fud an domhain chun go mbeidh na páirtithe uile in ann sprioc fhoriomlán Pháras a bhaint amach;

– an obair ar Chlár Oibre agus Leabhar Rialacha Chomhaontú Pháras a thabhairt chun críche go rathúil, go háirithe an obair ar Airteagal 6, maidir le trédhearcacht agus tráthchlár coiteann;

– uas-scálú a dhéanamh ar shlógadh an mhaoinithe don chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus ar mhaoiniú inbhuanaithe?

Curtha síos: 12.10.2021

Spriocdháta i gcomhair freagra: 13.1.2022

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 13 Deireadh Fómhair 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais