Parlamenta jautājums - O-000066/2021Parlamenta jautājums
O-000066/2021

2021. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP26) Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000066/2021
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

Procedūra : 2021/2667(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000066/2021
Iesniegtie teksti :
O-000066/2021 (B9-0040/2021)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Ko Komisija dara, lai nodrošinātu, ka Klimata pārmaiņu konferencē (COP26) Glāzgovā tiks panākts būtisks progress šādu mērķu īstenošanā:

– palielināt nacionāli noteiktā devuma vērienīgumu un pieņemt visā pasaulē piemērojamus siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisiju mērķrādītājus gadsimta vidum, lai visas iesaistītās puses sasniegtu vispārējo Parīzes nolīguma mērķi;

– sekmīgi pabeigt darbu pie Parīzes nolīguma darba programmas un noteikumu kopuma, it īpaši attiecībā uz 6. pantu, pārredzamību un kopīgu grafiku;

– palielināt klimata jomai paredzētā finansējuma piesaistīšanu un ilgtspējīgu finansējumu?

Iesniegšanas datums: 12.10.2021

Termiņš: 13.1.2022

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 13. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika