Parlementaire vraag - O-000066/2021Parlementaire vraag
O-000066/2021

VN-klimaatconferentie 2021 (COP26) in Glasgow (Verenigd Koninkrijk)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000066/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Procedure : 2021/2667(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000066/2021
Ingediende teksten :
O-000066/2021 (B9-0040/2021)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Wat doet de Commissie om ervoor te zorgen dat er op de klimaatconferentie in Glasgow (COP26) aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt op de volgende vlakken:

– verhoging van het ambitieniveau van de nationaal bepaalde bijdragen en vaststelling van wereldwijde doelstellingen voor koolstofneutraliteit tegen 2050, met als doel dat alle partijen het in Parijs vastgelegde globale streefdoel halen;

– voltooiing van de werkzaamheden met betrekking tot het werkprogramma en het regelboek van de Overeenkomst van Parijs, in het bijzonder voor wat betreft artikel 6 van die Overeenkomst, transparantie en een gemeenschappelijk tijdschema;

– het naar een hoger niveau tillen van de mobilisering van financiële middelen voor het klimaat en van duurzame financiering?

Ingediend: 12.10.2021

Vervalt: 13.1.2022

Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid