Parlamentarno vprašanje - O-000066/2021Parlamentarno vprašanje
O-000066/2021

  Konferenca OZN o podnebnih spremembah (COP26) leta 2021 v Glasgowu (Združeno kraljestvo)

  Vprašanje za ustni odgovor  O-000066/2021
  za Komisijo
  Člen 136 Poslovnika
  Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
  v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

  Postopek : 2021/2667(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000066/2021
  Predložena besedila :
  O-000066/2021 (B9-0040/2021)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  S katerimi ukrepi namerava Komisija zagotoviti, da bo na konferenci o podnebnih spremembah v Glasgowu (COP26) dosežen pomemben napredek, da bi:

  – povečali ravni ambicij v nacionalno določenih prispevkih in sprejeli cilj, da se do sredine stoletja dosežejo ničelne neto emisije na svetovni ravni, s čimer bi vse pogodbenice dosegle splošni cilj Pariškega sporazuma;

  – uspešno dokončali delo v zvezi z delovnim programom Pariškega sporazuma in s tem povezanim pravilnikom, zlasti kar zadeva člen 6, preglednost in skupni časovni okvir;

  – okrepili mobilizacijo sredstev za podnebne ukrepe in trajnostno financiranje?

  Vloženo: 12.10.2021

  Rok za odgovor: 13.1.2022

  Zadnja posodobitev: 13. oktober 2021
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov