Förfarande : 2021/2667(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000066/2021

Ingivna texter :

O-000066/2021 (B9-0040/2021)

Debatter :

PV 20/10/2021 - 5
PV 20/10/2021 - 7
CRE 20/10/2021 - 5
CRE 20/10/2021 - 7

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 9k
12 oktober 2021
O-000066/2021
Fråga för muntligt besvarande  O-000066/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 Svar i kammaren 
 Angående: FN:s klimatkonferens 2021 (COP26) i Glasgow (Förenade kungariket)

Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att se till att det under klimatkonferensen i Glasgow (COP26) görs betydande framsteg i syfte att

– höja ambitionsnivån i de nationellt fastställda bidragen och anta mål om nettonollutsläpp till mitten av århundradet i hela världen för att alla parter ska kunna uppnå det övergripande Parismålet,

– med framgång avsluta arbetet med Parisavtalets arbetsprogram och regelverk, särskilt med avseende på artikel 6 om transparens och en gemensam tidsplan,

– öka mobiliseringen av klimatfinansiering och hållbar finansiering?

Ingiven: 12.10.2021

Sista svarsdag: 13.1.2022

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 13 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy