Întrebare parlamentară - O-000071/2021Întrebare parlamentară
O-000071/2021

Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000071/2021
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Procedură : 2021/2620(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000071/2021
Texte depuse :
O-000071/2021 (B9-0041/2021)
Voturi :
Texte adoptate :

Din 2014, Parlamentul solicită Comisiei să prezinte o propunere pentru numărul european de asigurări sociale (ESSN). În 2021, Comisia a anunțat că va iniția în același an un proiect-pilot pentru a studia posibilitatea de a introduce un card european de securitate socială (ESSP) până în 2023.

Depunere: 27.10.2021

Dată-limită: 28.1.2022

Ultima actualizare: 3 noiembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate