Parlamentná otázka - O-000075/2021Parlamentná otázka
O-000075/2021

  Posilnenie postavenia európskej mládeže: zamestnanosť a sociálne zotavenie po pandémii

  Otázka na ústne zodpovedanie  O-000075/2021
  Komisii
  článok 136 rokovacieho poriadku
  Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
  v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

  Postup : 2021/2952(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000075/2021
  Predkladané texty :
  O-000075/2021 (B9-0002/2022)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Pandémia má devastačný vplyv na zamestnanosť a sociálne postavenie mladých ľudí v Európe a vedie k potrebe okamžite konať na zaistenie a zlepšenie budúcnosti a životnej úrovne mladých. V tejto súvislosti predsedníčka von der Leyenová označila rok 2022 za Európsky rok mládeže, počas ktorého majú mladí Európania pokročiť vo svojom zotavovaní sa po pandémii z hľadiska, ekonomického, pracovného a sociálneho.

  Predložené: 10.12.2021

  Termín na zodpovedanie: 11.3.2022

  Posledná úprava: 14. januára 2022
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia