Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000077/2021Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000077/2021

  Styrkelse af den europæiske ungdom: beskæftigelse og social genopretning efter pandemien

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000077/2021
  til Rådet
  jf. forretningsordenens artikel 136
  Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
  for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

  Procedure : 2021/2952(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000077/2021
  Indgivne tekster :
  O-000077/2021 (B9-0003/2022)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Covid-19-pandemien har haft en ødelæggende virkning på unges beskæftigelsesmæssige og sociale status i EU, hvilket skaber behov for øjeblikkelige foranstaltninger for at sikre og forbedre deres fremtid og velfærd. Formand Ursula von der Leyen udpegede 2022 til Det Europæiske Ungdomsår, et år til at reflektere over og reelt forbedre unges fremtidsudsigter og rettigheder i EU gennem deres økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale genopretning efter pandemien.

  Indgivet: 13.12.2021

  Svarfrist: 14.3.2022

  Seneste opdatering: 14. januar 2022
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik