Pytanie poselskie - O-000077/2021Pytanie poselskie
O-000077/2021

  Wzmocnienie pozycji młodzieży w Europie: zatrudnienie i odbudowa społeczna po pandemii

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000077/2021
  do Rady
  Art. 136 Regulaminu
  Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
  w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

  Procedura : 2021/2952(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000077/2021
  Teksty złożone :
  O-000077/2021 (B9-0003/2022)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Pandemia COVID‑19 druzgocąco wpływa na zatrudnienie i status społeczny młodych ludzi w UE, w związku z czym potrzebne są natychmiastowe działania, aby zabezpieczyć i polepszyć ich przyszłość i dobrostan. Przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży – ma to być rok na refleksję i rzeczywistą poprawę perspektyw i praw młodych ludzi w UE w drodze odbudowy gospodarczej, odbudowy zatrudnienia i odbudowy społecznej po pandemii.

  Przedłożone: 13.12.2021

  Termin ważności: 14.3.2022

  Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2022
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności