Pytanie poselskie - O-000077/2021Pytanie poselskie
O-000077/2021

Wzmocnienie pozycji młodzieży w Europie: zatrudnienie i odbudowa społeczna po pandemii

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000077/2021
do Rady
Art. 136 Regulaminu
Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Procedura : 2021/2952(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000077/2021
Teksty złożone :
O-000077/2021 (B9-0003/2022)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Pandemia COVID‑19 druzgocąco wpływa na zatrudnienie i status społeczny młodych ludzi w UE, w związku z czym potrzebne są natychmiastowe działania, aby zabezpieczyć i polepszyć ich przyszłość i dobrostan. Przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży – ma to być rok na refleksję i rzeczywistą poprawę perspektyw i praw młodych ludzi w UE w drodze odbudowy gospodarczej, odbudowy zatrudnienia i odbudowy społecznej po pandemii.

Przedłożone: 13.12.2021

Termin ważności: 14.3.2022

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności