Parlamenti kérdések
PDF 58kWORD 12k
2022. január 10.
O-000001/2022
Szóbeli választ igénylő kérdés  O-000001/2022
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Michal Wiezik (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Emma Wiesner (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Manon Aubry (The Left), Pascal Arimont (PPE), Pascal Durand (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Tanja Fajon (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Biljana Borzan (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), David Cormand (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Virginie Joron (ID), Assita Kanko (ECR), Manolis Kefalogiannis (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Dietmar Köster (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Athanasios Konstantinou (NI), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marisa Matias (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Michal Šimečka (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Jessica Stegrud (ECR), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Tiziana Beghin (NI), Dragoş Tudorache (Renew), Laura Ferrara (NI), Nikolaj Villumsen (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Maria Spyraki (PPE), Günther Sidl (S&D), Jytte Guteland (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Thijs Reuten (S&D), Fulvio Martusciello (PPE), Vera Tax (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Alfred Sant (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Brando Benifei (S&D), David Casa (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Ivars Ijabs (Renew)
 Tárgy: Az állatjólétért felelős biztos

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikke elismeri, hogy az állatok érző lények. Amint azt az Eurobarométer felmérésekre adott válaszok is mutatják, az európai polgárok törődnek az állatokkal, és azt szeretnék, ha egyértelmű jogszabályok, hatékony szakpolitikák és a megfelelő források elkülönítése révén javulna jólétük.

Az állatjólétre vonatkozó uniós jogszabályok sokat fejlődtek 1974 óta, de az uniós intézmények megközelítése következetlen, ami hozzájárult a különböző területeken tapasztalható elégtelen végrehajtás problémájához.

Az állatjólétért felelős uniós biztosnak nagyobb befolyásra és hatáskörre kell szert tennie az uniós intézményeken belül ebben a témában, amelynek fontosságát a Bizottság egyértelműen elismerte.

Már több mint 145 000 uniós polgár és az összes képviselőcsoport több mint 155 képviselője csatlakozott a #EUforAnimals kampányhoz annak érdekében, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak az állatjólétnek azáltal, hogy az ezzel kapcsolatos felelősség egyértelműen megjelenik az illetékes bizottsági főigazgatóság nevében és az illetékes uniós biztos munkakörének megnevezésében.

Ily módon a biztos felelősségi körének megnevezése „Egészségügy, élelmiszer-biztonság és állatjólét” lenne, ami nagyban támogatná mind a jogalkotási folyamatot, mind a megfelelő végrehajtást.

Ez jelentős politikai döntés lenne, amely növelné az állatjóléttel kapcsolatos elszámoltathatóságot az uniós intézményekben, és így növelné a szakpolitikai döntéshozatal következetességét, hatékonyságát és hatását ezen a területen.

A javaslat egyik közvetlen hatása az lenne, hogy a Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságán (DG SANTE) belül létrehoznának egy állatjóléttel foglalkozó külön igazgatóságot, ezáltal megfelelően elismerve a kérdés különös jelentőségét.

Tervezi-e a Bizottság, hogy pozitívan reagál erre a javaslatra? Ha igen, milyen eljárásokat indítottak már el a végrehajtás érdekében?

Előterjesztve: 10.1.2022

Határidő: 11.4.2022

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2022. január 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat