Парламентарен въпрос - O-000007/2022Парламентарен въпрос
O-000007/2022

  Покачване на цените на енергията и манипулации на пазара за газ

  Въпрос с искане за устен отговор  O-000007/2022
  до Комисията
  Член 136 от Правилника за дейността
  Кристиан Силвиу Бушой
  от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

  Процедура : 2022/2552(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000007/2022
  Внесени текстове :
  O-000007/2022 (B9-0007/2022)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Цените на газа от изкопаеми източници достигнаха най-високата си стойност през декември 2021 г., когато бяха четири и половина пъти по-високи, отколкото през януари 2021 г. Това значително увеличение се дължи на динамиката на търсенето и предлагането в световен мащаб и се изостря от фактори, свързани с пандемията и геополитическото напрежение, съчетани с по-нисък от очаквания внос на газ от изкопаеми източници в Европа, по-специално от Русия. В резултат на това съхранението на газ от изкопаеми източници достигна по-ниски от средните равнища, а цените на енергията са високи, което доведе до повишаване на тепма на инфлацията в целия ЕС.

  Тъй като икономиката започва да се възстановява от пандемията, ЕС и неговите държави членки трябва да намерят структурни решения, за да защитят и подкрепят своите домакинства, отрасли и предприятия, особено МСП и микропредприятията. За тази цел трябва да се предприемат стъпки във връзка с опасенията относно значителната експозиция на ЕС на международните пазари на газ и уязвимостта спрямо някои отделни доставчици, както и с опитите за манипулиране на пазара и предприемане на необосновани спекулации.

  Внесен: 3.3.2022

  Краен срок: 4.6.2022

  Последно осъвременяване: 4 март 2022 г.
  Правна информация - Политика за поверителност