Процедура : 2022/2552(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000007/2022

Внесени текстове :

O-000007/2022 (B9-0007/2022)

Разисквания :

PV 08/03/2022 - 13
CRE 08/03/2022 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 43kWORD 10k
3 март 2022 г.
O-000007/2022
Въпрос с искане за устен отговор  O-000007/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Кристиан Силвиу Бушой
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Покачване на цените на енергията и манипулации на пазара за газ

Цените на газа от изкопаеми източници достигнаха най-високата си стойност през декември 2021 г., когато бяха четири и половина пъти по-високи, отколкото през януари 2021 г. Това значително увеличение се дължи на динамиката на търсенето и предлагането в световен мащаб и се изостря от фактори, свързани с пандемията и геополитическото напрежение, съчетани с по-нисък от очаквания внос на газ от изкопаеми източници в Европа, по-специално от Русия. В резултат на това съхранението на газ от изкопаеми източници достигна по-ниски от средните равнища, а цените на енергията са високи, което доведе до повишаване на тепма на инфлацията в целия ЕС.

Тъй като икономиката започва да се възстановява от пандемията, ЕС и неговите държави членки трябва да намерят структурни решения, за да защитят и подкрепят своите домакинства, отрасли и предприятия, особено МСП и микропредприятията. За тази цел трябва да се предприемат стъпки във връзка с опасенията относно значителната експозиция на ЕС на международните пазари на газ и уязвимостта спрямо някои отделни доставчици, както и с опитите за манипулиране на пазара и предприемане на необосновани спекулации.

1. Какви са предварителните констатации от разследването на Комисията относно възможно антиконкурентно поведение на пазара на газ и кога нейните заключения ще бъдат оповестени публично?

2. Извършена ли е оценка на ефективността на член 11 от Директива 2009/73/ЕО и решението, свързано с дело AT.39816, за намаляване на рисковете за сигурността на енергийните доставки на държавите членки?

3. Настоящите равнища на съхранение на газ от изкопаеми източници правят ли ЕС още по-уязвим спрямо външен натиск в краткосрочен план? Определени ли са конкретни прагове за равнищата на съхранение?

4. Какви структурни промени биха могли да се направят на пазара на равнище ЕС, за да се даде възможност на държавите членки да защитят потребителите от нестабилността на международния пазар на газ в бъдеще?

5. Какви конкретни действия ще предприеме Комисията, за да информира по-добре гражданите на ЕС за причините за драматичното покачване на цените на енергията, което те трябва да понесат?

Внесен: 3.3.2022

Краен срок: 4.6.2022

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 4 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност