Parlamentní otázka - O-000007/2022Parlamentní otázka
O-000007/2022

Růst cen energií a manipulace na trhu s plynem

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000007/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Cristian-Silviu Buşoi
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Postup : 2022/2552(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000007/2022
Předložené texty :
O-000007/2022 (B9-0007/2022)
Hlasování :
Přijaté texty :

Ceny zemního plynu dosáhly vrcholu v prosinci 2021, kdy byly čtyřiapůlkrát vyšší než v lednu 2021. Tento významný nárůst byl způsoben celosvětovou dynamikou nabídky a poptávky, přičemž jej umocnila pandemie a geopolitické napětí. Ke zvýšení cen dále přispělo to, že se do Evropy dovezlo méně zemního plynu, než se očekávalo, zejména z Ruska. To vedlo k tomu, že zásoby zemního plynu klesly na podprůměrnou úroveň, vzrostly ceny energií a v celé EU se zvýšila míra inflace.

Nyní, kdy se hospodářství začíná zotavovat z pandemie, musí EU a její členské státy nalézt strukturální řešení na ochranu a podporu svých domácností, výrobních odvětví a podniků, zejména pak malých a středních podniků a mikropodniků. Za tímto účelem je třeba přijmout opatření, která budou řešit problém značné expozice EU mezinárodním trhům s plynem, sníží její zranitelnost vůči některým dodavatelům a současně budou bránit pokusům manipulovat s trhem a provádět spekulace.

Předložení: 3.3.2022

Platná do: 4.6.2022

Poslední aktualizace: 4. března 2022
Právní upozornění - Ochrana soukromí