Postup : 2022/2552(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000007/2022

Předložené texty :

O-000007/2022 (B9-0007/2022)

Rozpravy :

PV 08/03/2022 - 13
CRE 08/03/2022 - 13

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 44kWORD 10k
3. března 2022
O-000007/2022
Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000007/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Cristian-Silviu Buşoi
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 Odpověď na plenárním zasedání 
 Předmět: Růst cen energií a manipulace na trhu s plynem

Ceny zemního plynu dosáhly vrcholu v prosinci 2021, kdy byly čtyřiapůlkrát vyšší než v lednu 2021. Tento významný nárůst byl způsoben celosvětovou dynamikou nabídky a poptávky, přičemž jej umocnila pandemie a geopolitické napětí. Ke zvýšení cen dále přispělo to, že se do Evropy dovezlo méně zemního plynu, než se očekávalo, zejména z Ruska. To vedlo k tomu, že zásoby zemního plynu klesly na podprůměrnou úroveň, vzrostly ceny energií a v celé EU se zvýšila míra inflace.

Nyní, kdy se hospodářství začíná zotavovat z pandemie, musí EU a její členské státy nalézt strukturální řešení na ochranu a podporu svých domácností, výrobních odvětví a podniků, zejména pak malých a středních podniků a mikropodniků. Za tímto účelem je třeba přijmout opatření, která budou řešit problém značné expozice EU mezinárodním trhům s plynem, sníží její zranitelnost vůči některým dodavatelům a současně budou bránit pokusům manipulovat s trhem a provádět spekulace.

1. Jaké závěry dosud přineslo šetření Komise ohledně možného protisoutěžního chování na trhu s plynem a kdy budou závěry zveřejněny?

2. Bylo provedeno posouzení účinnosti článku 11 směrnice 2009/73/ES a rozhodnutí ve věci AT.39816 na snížení rizik pro bezpečnost dodávek energie v členských státech?

3. Je EU z důvodu stávajících nízkých zásob zemního plynu v krátkodobém horizontu více vystavena vnějším tlakům? Byly stanoveny konkrétní minimální hodnoty zásob?

4. Jaké strukturální změny lze na trhu na úrovni EU provést, aby členské státy mohly v budoucnu chránit spotřebitele před kolísáním cen na mezinárodním trhu s plynem?

5. Jaká konkrétní opatření přijme Komise, aby lépe informovala občany EU o příčinách dramatického nárůstu cen energií, s nímž se potýkají?

Předložení: 3.3.2022

Platná do: 4.6.2022

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 4. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí