Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000007/2022Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000007/2022

  Stigende energipriser og manipulation på gasmarkedet

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000007/2022
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 136
  Cristian-Silviu Buşoi
  for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

  Procedure : 2022/2552(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000007/2022
  Indgivne tekster :
  O-000007/2022 (B9-0007/2022)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Priserne på fossile gasser toppede i december 2021, hvor de var fire en halv gang højere end i januar 2021. Denne betydelige stigning skyldtes dynamikken i udbud og efterspørgsel på verdensplan og blev forværret af faktorer med forbindelse til pandemien og geopolitiske spændinger kombineret med en lavere import af fossil gas til Europa end forventet, navnlig fra Rusland. Dette har ført til, at lagring af fossilt gas nåede et lavere niveau end gennemsnittet, og til høje energipriser, hvilket har ført til stigende inflation i hele EU.

  Efterhånden som økonomien begynder at komme på fode igen efter pandemien, skal EU og dets medlemsstater finde strukturelle løsninger til at beskytte og støtte deres husholdninger, industrier og virksomheder, navnlig SMV'er og mikrovirksomheder. Med henblik herpå skal der tages skridt til at løse problemerne omkring EU's betydelige eksponering for internationale gasmarkeder og sårbarhed over for visse individuelle leverandører samt forsøg på at manipulere markedet og falsk spekulation.

  Indgivet: 3.3.2022

  Svarfrist: 4.6.2022

  Seneste opdatering: 4. marts 2022
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik