Procedure : 2022/2552(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000007/2022

Indgivne tekster :

O-000007/2022 (B9-0007/2022)

Forhandlinger :

PV 08/03/2022 - 13
CRE 08/03/2022 - 13

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 42kWORD 10k
3. marts 2022
O-000007/2022
Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000007/2022
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Cristian-Silviu Buşoi
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 Besvarelse på plenarmøde 
 Om: Stigende energipriser og manipulation på gasmarkedet

Priserne på fossile gasser toppede i december 2021, hvor de var fire en halv gang højere end i januar 2021. Denne betydelige stigning skyldtes dynamikken i udbud og efterspørgsel på verdensplan og blev forværret af faktorer med forbindelse til pandemien og geopolitiske spændinger kombineret med en lavere import af fossil gas til Europa end forventet, navnlig fra Rusland. Dette har ført til, at lagring af fossilt gas nåede et lavere niveau end gennemsnittet, og til høje energipriser, hvilket har ført til stigende inflation i hele EU.

Efterhånden som økonomien begynder at komme på fode igen efter pandemien, skal EU og dets medlemsstater finde strukturelle løsninger til at beskytte og støtte deres husholdninger, industrier og virksomheder, navnlig SMV'er og mikrovirksomheder. Med henblik herpå skal der tages skridt til at løse problemerne omkring EU's betydelige eksponering for internationale gasmarkeder og sårbarhed over for visse individuelle leverandører samt forsøg på at manipulere markedet og falsk spekulation.

1. Hvad er de foreløbige resultater af Kommissionens undersøgelse af eventuel konkurrencebegrænsende adfærd på gasmarkedet, og hvornår vil dens konklusioner blive offentliggjort?

2. Er der foretaget en vurdering af effektiviteten af artikel 11 i direktiv 2009/73/EF og af afgørelsen vedrørende sag AT.39816 med hensyn til at mindske risiciene for medlemsstaternes energiforsyningssikkerhed?

3. Gør de nuværende niveauer for lagring af fossil gas EU endnu mere sårbar over for eksternt pres på kort sigt? Er der fastsat specifikke tærskler for oplagringsniveauer?

4. Hvilke strukturelle ændringer kan der foretages på markedet på EU-plan for at sætte medlemsstaterne i stand til at beskytte forbrugerne mod volatiliteten på det internationale gasmarked i fremtiden?

5. Hvilke konkrete foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at informere EU-borgerne bedre om årsagerne til den dramatiske stigning i energipriserne, som de er nødt til at leve med?

Indgivet: 3.3.2022

Svarfrist: 4.6.2022

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 4. marts 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik