Parlamendi esitatud küsimus - O-000007/2022Parlamendi esitatud küsimus
O-000007/2022

  Energiahindade tõus ja manipulatsioon gaasiturul

  Suuliselt vastatav küsimus  O-000007/2022
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 136
  Cristian-Silviu Buşoi
  tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

  Menetlus : 2022/2552(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000007/2022
  Esitatud tekstid :
  O-000007/2022 (B9-0007/2022)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Fossiilkütuste hinnad saavutasid kõrgeima taseme 2021. aasta detsembris, mil need olid neli ja pool korda kõrgemad kui 2021. aasta jaanuaris. See märkimisväärne kasv oli tingitud ülemaailmsest pakkumise ja nõudluse dünaamikast ning seda süvendasid pandeemia ja geopoliitiliste pingetega seotud tegurid ning oodatust väiksem maagaasi import Euroopasse, eelkõige Venemaalt. See on viinud maagaasi hoiustamise keskmisest madalamale tasemele ja toonud kaasa kõrged energiahinnad, mille tulemuseks on suurenenud inflatsioonimäär kogu ELis.

  Kui majandus hakkab pandeemiast taastuma, peavad EL ja selle liikmesriigid leidma struktuursed lahendused, et kaitsta ja toetada oma kodumajapidamisi, tööstusi ja ettevõtteid, eelkõige VKEsid ja mikroettevõtjaid. Selleks tuleb võtta meetmeid, et lahendada probleemid, mis on seotud ELi märkimisväärse sõltuvusega rahvusvahelistest gaasiturgudest ja mõne üksiku tarnija haavatavusega, samuti katsetega manipuleerida turgu ja osaleda võltsspekulatsioonides.

  Esitatud: 3.3.2022

  Tähtaeg: 4.6.2022

  Viimane päevakajastamine: 4. märts 2022
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika