Parlamentin kysymys - O-000007/2022Parlamentin kysymys
O-000007/2022

Nousevat energian hinnat ja manipulointi kaasumarkkinoilla

Suullisesti vastattava kysymys  O-000007/2022
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Cristian-Silviu Buşoi
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

Menettely : 2022/2552(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000007/2022
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000007/2022 (B9-0007/2022)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Fossiilisen kaasun hinnat nousivat huippuunsa joulukuussa 2021, jolloin ne olivat neljä ja puoli kertaa korkeammat kuin tammikuussa 2021. Tätä tuntuvaa nousua vauhditti maailmanlaajuinen tarjonnan ja kysynnän dynamiikka, ja sitä pahensivat pandemiaan ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvät tekijät samalla, kun fossiilisen kaasun tuonti Eurooppaan varsinkin Venäjältä jäi odotettua vähäisemmäksi. Tämä on johtanut siihen, että fossiilisen kaasun varastot ovat huvenneet alle keskimääräisten tasojen ja energian hinnat ovat korkealla, mikä kiihdyttää inflaatiota EU:ssa.

Kun talous alkaa elpyä pandemiasta, EU:n ja sen jäsenvaltioiden on löydettävä rakenteellisia ratkaisuja kotitalouksiensa, teollisuudenalojensa ja yritystensä, erityisesti pk-yritysten ja mikroyritysten, suojelemiseksi ja tukemiseksi. Tätä varten on ryhdyttävä toimiin, joilla puututaan huolenaiheisiin, jotka koskevat EU:n huomattavaa riippuvuutta kansainvälisistä kaasumarkkinoista ja haavoittuvuutta eräiden yksittäisten toimittajien suhteen sekä pyrkimyksiä manipuloida markkinoita ja harjoittaa valheellista keinottelua.

Jätetty: 3.3.2022

Määräaika: 4.6.2022

Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö