Menettely : 2022/2552(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000007/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000007/2022 (B9-0007/2022)

Keskustelut :

PV 08/03/2022 - 13
CRE 08/03/2022 - 13

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 10k
3. maaliskuuta 2022
O-000007/2022
Suullisesti vastattava kysymys  O-000007/2022
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Cristian-Silviu Buşoi
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Nousevat energian hinnat ja manipulointi kaasumarkkinoilla

Fossiilisen kaasun hinnat nousivat huippuunsa joulukuussa 2021, jolloin ne olivat neljä ja puoli kertaa korkeammat kuin tammikuussa 2021. Tätä tuntuvaa nousua vauhditti maailmanlaajuinen tarjonnan ja kysynnän dynamiikka, ja sitä pahensivat pandemiaan ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvät tekijät samalla, kun fossiilisen kaasun tuonti Eurooppaan varsinkin Venäjältä jäi odotettua vähäisemmäksi. Tämä on johtanut siihen, että fossiilisen kaasun varastot ovat huvenneet alle keskimääräisten tasojen ja energian hinnat ovat korkealla, mikä kiihdyttää inflaatiota EU:ssa.

Kun talous alkaa elpyä pandemiasta, EU:n ja sen jäsenvaltioiden on löydettävä rakenteellisia ratkaisuja kotitalouksiensa, teollisuudenalojensa ja yritystensä, erityisesti pk-yritysten ja mikroyritysten, suojelemiseksi ja tukemiseksi. Tätä varten on ryhdyttävä toimiin, joilla puututaan huolenaiheisiin, jotka koskevat EU:n huomattavaa riippuvuutta kansainvälisistä kaasumarkkinoista ja haavoittuvuutta eräiden yksittäisten toimittajien suhteen sekä pyrkimyksiä manipuloida markkinoita ja harjoittaa valheellista keinottelua.

1. Mitä alustavia tuloksia on saatu komission tutkimuksesta, joka koskee mahdollista kilpailun vastaista toimintaa kaasumarkkinoilla, ja milloin sen päätelmät on tarkoitus julkistaa?

2. Onko direktiivin 2009/73/EY 11 artiklan ja asiaan AT.39816 liittyvän päätöksen vaikuttavuudesta jäsenvaltioiden energiahuoltoon kohdistuvien riskien vähentämisessä tehty arviota?

3. Tekevätkö fossiilisen kaasun tämänhetkiset varastointitasot EU:sta entistäkin haavoittuvamman ulkoisille paineille lyhyellä aikavälillä? Onko varastointitasoille määritelty erityisiä kynnysarvoja?

4. Mitä rakenteellisia muutoksia markkinoilla voitaisiin tehdä EU:n tasolla, jotta jäsenvaltiot voisivat suojella kuluttajia kansainvälisten kaasumarkkinoiden epävakaisuudelta?

5. Mitä konkreettisia toimia komissio aikoo toteuttaa tiedottaakseen EU:n kansalaisille paremmin syistä energian hintojen dramaattiseen nousuun, jonka he ovat joutuneet kokemaan?

Jätetty: 3.3.2022

Määräaika: 4.6.2022

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö