Ceist pharlaiminteach - O-000007/2022Ceist pharlaiminteach
O-000007/2022

  Ardú ar phraghsanna fuinnimh agus cúbláil ar an margadh gáis

  Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000007/2022
  ar an gCoimisiún
  Riail 136
  Cristian-Silviu Buşoi
  thar ceann an Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

  Nós Imeachta : 2022/2552(RSP)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  O-000007/2022
  Téacsanna arna gcur síos :
  O-000007/2022 (B9-0007/2022)
  Vótaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  Shroich praghsanna gáis iontaise buaicphointe i mí na Nollag 2021, tráth a raibh siad ceithre huaire go leith níos airde ná mar a bhí siad in Eanáir 2021. Ba í an dinimic dhomhanda soláthair agus éilimh ba chúis leis an méadú suntasach sin agus chuir tosca a bhain leis an teannas paindéime agus geopholaitiúil leis, mar aon le hallmhairí gáis iontaise níos ísle ná mar a bhíothas ag dréim leis go dtí an Eoraip, go háirithe ón Rúis. Mar thoradh air sin, shroich stóráil gáis iontaise leibhéil níos ísle ná an meánleibhéal agus tháinig méadú ar phraghsanna fuinnimh, rud a d’fhág gur tháinig méadú ar rátaí boilscithe ar fud AE.

  De réir mar a thosaíonn an geilleagar ag téarnamh ón bpaindéim, ní mór do AE agus dá Bhallstáit teacht ar réitigh struchtúracha chun a dteaghlaigh, a dtionscail agus a bhfiontair, go háirithe FBManna agus micrifhiontair, a chosaint agus chun tacú leo. Chuige sin, ní mór bearta a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní maidir le nochtadh suntasach AE do mhargaí gáis idirnáisiúnta agus leochaileacht roinnt soláthraithe aonair chomh maith le hiarrachtaí chun cúbláil a dhéanamh ar an margadh agus chun dul i ngleic le hamhantraíocht bhréagach.

  Curtha síos: 3.3.2022

  Spriocdháta i gcomhair freagra: 4.6.2022

  An nuashonrú is déanaí: 4 Márta 2022
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais