Parlamento klausimas - O-000007/2022Parlamento klausimas
O-000007/2022

Energijos kainų kilimas ir manipuliavimas dujų rinkoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000007/2022
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Cristian-Silviu Buşoi
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu

Procedūra : 2022/2552(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000007/2022
Pateikti tekstai :
O-000007/2022 (B9-0007/2022)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Iškastinių dujų kainos pasiekė aukščiausią tašką 2021 m. gruodžio mėn., kai jos buvo keturis su puse karto didesnės nei 2021 m. sausio mėn. Šį didelį kainų padidėjimą lėmė pasaulinė pasiūlos ir paklausos dinamika ir jį dar labiau pablogino veiksniai, susiję su pandemija ir geopolitine įtampa, taip pat mažesnis, nei tikėtasi, iškastinių dujų importas į Europą, visų pirma iš Rusijos. Dėl to iškastinių dujų atsargos saugyklose pasiekė žemesnį nei vidutinį lygį ir aukštos energijos kainos, dėl kurių visoje ES didėja infliacija.

Ekonomikai atsigaunant po pandemijos, ES ir jos valstybės narės turi rasti struktūrinius sprendimus, kad apsaugotų ir remtų savo namų ūkius, pramonės šakas ir įmones, ypač MVĮ ir labai mažas įmones. Šiuo tikslu reikia imtis veiksmų siekiant spręsti problemas, susijusias su didele ES priklausomybe nuo tarptautinių dujų rinkų, kai kurių atskirų tiekėjų pažeidžiamumu ir mėginimais manipuliuoti rinka ir vykdyti melagingo spekuliavimo veiklą.

Pateikta: 3.3.2022

Atsakyti iki: 4.6.2022

Atnaujinta: 2022 m. kovo 4 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika