Procedūra : 2022/2552(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000007/2022

Pateikti tekstai :

O-000007/2022 (B9-0007/2022)

Debatai :

PV 08/03/2022 - 13
CRE 08/03/2022 - 13

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 42kWORD 10k
2022 m. kovo 3 d.
O-000007/2022
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000007/2022
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Cristian-Silviu Buşoi
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu
 Atsakymas plenariniame posėdyje 
 Tema: Energijos kainų kilimas ir manipuliavimas dujų rinkoje

Iškastinių dujų kainos pasiekė aukščiausią tašką 2021 m. gruodžio mėn., kai jos buvo keturis su puse karto didesnės nei 2021 m. sausio mėn. Šį didelį kainų padidėjimą lėmė pasaulinė pasiūlos ir paklausos dinamika ir jį dar labiau pablogino veiksniai, susiję su pandemija ir geopolitine įtampa, taip pat mažesnis, nei tikėtasi, iškastinių dujų importas į Europą, visų pirma iš Rusijos. Dėl to iškastinių dujų atsargos saugyklose pasiekė žemesnį nei vidutinį lygį ir aukštos energijos kainos, dėl kurių visoje ES didėja infliacija.

Ekonomikai atsigaunant po pandemijos, ES ir jos valstybės narės turi rasti struktūrinius sprendimus, kad apsaugotų ir remtų savo namų ūkius, pramonės šakas ir įmones, ypač MVĮ ir labai mažas įmones. Šiuo tikslu reikia imtis veiksmų siekiant spręsti problemas, susijusias su didele ES priklausomybe nuo tarptautinių dujų rinkų, kai kurių atskirų tiekėjų pažeidžiamumu ir mėginimais manipuliuoti rinka ir vykdyti melagingo spekuliavimo veiklą.

1. Kokie yra Komisijos tyrimo dėl galimo antikonkurencinio elgesio dujų rinkoje preliminarūs rezultatai ir kada jo išvados bus paskelbtos viešai?

2. Ar buvo atliktas Direktyvos 2009/73/EB 11 straipsnio ir sprendimo byloje AT.39816 veiksmingumo mažinant pavojų valstybių narių energijos tiekimo saugumui vertinimas?

3. Ar dėl dabartinio saugyklose saugojamo iškastinio kuro dujų kiekio ES trumpuoju laikotarpiu yra dar labiau pažeidžiama išorės spaudimo atžvilgiu? Ar yra nustatytos konkrečios saugyklose saugojamo dujų kiekio ribos?

4. Kokius struktūrinius rinkos pokyčius būtų galima padaryti ES lygmeniu, kad valstybės narės galėtų apsaugoti vartotojus nuo tarptautinės dujų rinkos nestabilumo ateityje?

5. Kokių konkrečių veiksmų imsis Komisija, kad geriau informuotų ES piliečius apie dramatiško energijos kainų augimo, kurį jie turi iškęsti, priežastis?

Pateikta: 3.3.2022

Atsakyti iki: 4.6.2022

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2022 m. kovo 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika