Procedure : 2022/2552(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000007/2022

Ingediende teksten :

O-000007/2022 (B9-0007/2022)

Debatten :

PV 08/03/2022 - 13
CRE 08/03/2022 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 10k
3 maart 2022
O-000007/2022
Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000007/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Cristian-Silviu Buşoi
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie
 Antwoord plenaire 
 Betreft: Stijgende energieprijzen en marktmanipulatie op de gasmarkt

De prijzen van fossiel gas bereikten in december 2021 een piek en waren toen vierenhalf keer hoger dan in januari 2021. Deze aanzienlijke stijging was het gevolg van de wereldwijde dynamiek van vraag en aanbod en werd nog verergerd door factoren in verband met de pandemie en geopolitieke spanningen, in combinatie met de lager dan verwachte invoer van fossiel gas in Europa, met name uit Rusland. Dit heeft ertoe geleid dat de opslag van fossiel gas onder het gemiddelde niveau ligt en dat de energieprijzen hoog zijn, met stijgende inflatie in de hele EU als gevolg.

Nu de economie zich van de pandemie begint te herstellen, moeten de EU en haar lidstaten structurele oplossingen vinden om hun huishoudens, industrie en ondernemingen, in het bijzonder kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, te beschermen en te ondersteunen. Daartoe moeten maatregelen worden genomen om tegemoet te komen aan de bezorgdheid over de aanzienlijke blootstelling van de EU aan de internationale gasmarkten en de kwetsbaarheid van sommige individuele leveranciers, en om pogingen tot marktmanipulatie en bedrieglijke speculatie tegen te gaan.

1. Wat zijn de voorlopige bevindingen van het onderzoek van de Commissie naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag op de gasmarkt en wanneer zullen de conclusies openbaar worden gemaakt?

2. Is er een beoordeling uitgevoerd van de doeltreffendheid van artikel 11 van Richtlijn 2009/73/EG en het besluit betreffende zaak AT.39816 om de risico’s voor de energievoorzieningszekerheid van de lidstaten te beperken?

3. Maken de huidige niveaus van opslag van fossiel gas de EU op korte termijn nog kwetsbaarder voor externe druk? Zijn er specifieke drempelwaarden vastgesteld voor de opslagniveaus?

4. Welke structurele veranderingen kunnen op EU-niveau in de markt worden aangebracht om de lidstaten in staat te stellen de consumenten in de toekomst te beschermen tegen de volatiliteit van de internationale gasmarkt?

5. Welke concrete maatregelen zal de Commissie nemen om de EU-burgers beter te informeren over de oorzaken van de dramatische stijging van de energieprijzen waaronder ze te lijden hebben?

Ingediend: 3.3.2022

Vervalt: 4.6.2022

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2022Juridische mededeling - Privacybeleid