Parlementaire vraag - O-000007/2022Parlementaire vraag
O-000007/2022

Stijgende energieprijzen en marktmanipulatie op de gasmarkt

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000007/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Cristian-Silviu Buşoi
namens de Commissie industrie, onderzoek en energie

Procedure : 2022/2552(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000007/2022
Ingediende teksten :
O-000007/2022 (B9-0007/2022)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De prijzen van fossiel gas bereikten in december 2021 een piek en waren toen vierenhalf keer hoger dan in januari 2021. Deze aanzienlijke stijging was het gevolg van de wereldwijde dynamiek van vraag en aanbod en werd nog verergerd door factoren in verband met de pandemie en geopolitieke spanningen, in combinatie met de lager dan verwachte invoer van fossiel gas in Europa, met name uit Rusland. Dit heeft ertoe geleid dat de opslag van fossiel gas onder het gemiddelde niveau ligt en dat de energieprijzen hoog zijn, met stijgende inflatie in de hele EU als gevolg.

Nu de economie zich van de pandemie begint te herstellen, moeten de EU en haar lidstaten structurele oplossingen vinden om hun huishoudens, industrie en ondernemingen, in het bijzonder kleine, middelgrote en micro-ondernemingen, te beschermen en te ondersteunen. Daartoe moeten maatregelen worden genomen om tegemoet te komen aan de bezorgdheid over de aanzienlijke blootstelling van de EU aan de internationale gasmarkten en de kwetsbaarheid van sommige individuele leveranciers, en om pogingen tot marktmanipulatie en bedrieglijke speculatie tegen te gaan.

Ingediend: 3.3.2022

Vervalt: 4.6.2022

Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2022
Juridische mededeling - Privacybeleid