Pytanie poselskie - O-000007/2022Pytanie poselskie
O-000007/2022

Wzrost cen energii i manipulacje na rynku gazu

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000007/2022
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Cristian-Silviu Buşoi
w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Procedura : 2022/2552(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000007/2022
Teksty złożone :
O-000007/2022 (B9-0007/2022)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Ceny gazu ziemnego osiągnęły najwyższy poziom w grudniu 2021 r., kiedy to były 4,5 razy wyższe niż w styczniu 2021 r. Ten znaczny wzrost wynikał z globalnej dynamiki podaży i popytu, spotęgowanej czynnikami związanymi z pandemią i napięciami geopolitycznymi, w połączeniu z niższym niż oczekiwano importem gazu ziemnego do Europy, zwłaszcza z Rosji. Doprowadziło to do tego, że ilość magazynowanego gazu ziemnego spadła poniżej średniej, a wysokie ceny energii doprowadziły do wzrostu inflacji w całej Unii.

Ponieważ gospodarka zaczyna wychodzić z kryzysu pandemicznego, UE i jej państwa członkowskie muszą znaleźć rozwiązania strukturalne, aby chronić i wspierać ich gospodarstwa domowe, a także przemysł i przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP i mikroprzedsiębiorstwa. W tym celu należy podjąć kroki w celu rozwiązania problemów związanych z dużą ekspozycją UE na międzynarodowe rynki gazu, zależnością od niektórych indywidualnych dostawców, a także próbami manipulowania rynkiem i angażowania się w fałszywe spekulacje.

Przedłożone: 3.3.2022

Termin ważności: 4.6.2022

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności