Întrebare parlamentară - O-000007/2022Întrebare parlamentară
O-000007/2022

Creșterea prețurilor la energie și manipularea pieței gazelor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000007/2022
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Cristian-Silviu Buşoi
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

Procedură : 2022/2552(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000007/2022
Texte depuse :
O-000007/2022 (B9-0007/2022)
Voturi :
Texte adoptate :

Prețurile gazelor fosile au atins un nivel maxim în decembrie 2021, fiind de patru ori și jumătate mai mari decât în ianuarie 2021. Această creștere substanțială a fost determinată de dinamica cererii și a ofertei la nivel mondial și a fost exacerbată de factori legați de pandemie și de tensiunile geopolitice, la care s-au adăugat importurile mai mici decât se preconizase de gaze fosile în Europa, în special din Rusia. Acest lucru a determinat ca stocarea gazelor fosile să atingă niveluri mai mici decât media și prețuri ridicate la energie, ceea ce a dus la creșterea ratelor inflației în întreaga UE.

Pe măsură ce economia începe să se redreseze în urma pandemiei, UE și statele sale membre trebuie să găsească soluții structurale pentru a-și proteja și sprijini gospodăriile, industriile și întreprinderile, în special IMM-urile și microîntreprinderile. În acest scop, trebuie luate măsuri pentru a aborda preocupările legate de expunerea considerabilă a UE la piețele internaționale de gaze și vulnerabilitatea față de anumiți furnizori individuali, precum și încercările de manipulare a pieței și de implicare în speculații false.

Depunere: 3.3.2022

Dată-limită: 4.6.2022

Ultima actualizare: 4 martie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate