Parlamentná otázka - O-000007/2022Parlamentná otázka
O-000007/2022

Rast cien energií a manipulácia na trhu so zemným plynom

Otázka na ústne zodpovedanie  O-000007/2022
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Cristian-Silviu Buşoi
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Postup : 2022/2552(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000007/2022
Predkladané texty :
O-000007/2022 (B9-0007/2022)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Ceny zemného plynu dosiahli vrchol v decembri 2021, keď boli 4,5-krát vyššie ako v januári 2021. Tento výrazný nárast bol spôsobený globálnou dynamikou ponuky a dopytu, umocnenou faktormi súvisiacimi s pandémiou a geopolitickým napätím v kombinácii s nižším dovozom zemného plynu do Európy, najmä z Ruska, ako sa očakávalo. To spôsobilo pokles zásob zemného plynu pod priemerné hodnoty. Ceny energií potom prudko vzrástli, čo viedlo k zvýšeniu miery inflácie v celej EÚ.

V čase, keď sa hospodárstvo začína zotavovať z pandémie, EÚ a jej členské štáty musia nájsť štrukturálne riešenia na ochranu a podporu svojich domácností, priemyslu a podnikov, najmä malých a stredných podnikov a mikropodnikov. Na tento účel sa musia prijať opatrenia na riešenie obáv súvisiacich s výraznou expozíciou EÚ na medzinárodných trhoch s plynom, jej zraniteľnosťou vo vzťahu k určitým individuálnym dodávateľom, ako aj pokusmi o manipuláciu s trhom a o zapájanie sa do falošných špekulácií.

Predložené: 3.3.2022

Termín na zodpovedanie: 4.6.2022

Posledná úprava: 4. marca 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia