Парламентарен въпрос - O-000008/2022Парламентарен въпрос
O-000008/2022

Актуална информация от Комисията относно състоянието на процеса на модернизиране на Договора за Енергийната харта

Въпрос с искане за устен отговор  O-000008/2022
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Бернд Ланге
от името на комисията по международна търговия

Процедура : 2022/2510(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000008/2022
Внесени текстове :
O-000008/2022 (B9-0008/2022)
Гласувания :
Приети текстове :

Внесен: 3.3.2022

Краен срок: 4.6.2022

Последно осъвременяване: 7 март 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност