Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000010/2022Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000010/2022

Ret til reparation

Forespørgsel til mundtlig besvarelse  O-000010/2022
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Anna Cavazzini
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Procedure : 2022/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000010/2022
Indgivne tekster :
O-000010/2022 (B9-0010/2022)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Det er af afgørende betydning, at forbrugere informeres og sættes i stand til at yde deres egne bidrag til den globale indsats for en renere planet, hvis der skal opnås et mere bæredygtigt forbrug, og hvis den stigende mængde affald og de negative indvirkninger på det globale miljø skal reduceres. Den nye forbrugerdagsorden og handlingsplanen for den cirkulære økonomi har til formål at fremme reparation og mere bæredygtige produkter. Som opfølgning på Parlamentets anmodning om, at der indføres en forbrugerret til reparation, har Kommissionen iværksat en offentlig høring om "bæredygtigt forbrug af varer – fremme af reparation og genanvendelse". Kommissionen har til hensigt at foreslå et direktiv om ændring af direktiv (EU) 2019/771 om visse aspekter af aftaler om salg af varer (direktivet om salg af varer) og overvejer at foreslå en særskilt retsakt om retten til reparation.

Indgivet: 16.3.2022

Svarfrist: 17.6.2022

Seneste opdatering: 21. marts 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik