Parlamentní otázka - O-000013/2022Parlamentní otázka
O-000013/2022

Globální přístup k výzkumu a inovacím Evropská strategie pro mezinárodní spolupráci v měnícím se světě

Otázka k ústnímu zodpovězení  O-000013/2022
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Cristian-Silviu Buşoi
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Postup : 2021/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000013/2022
Předložené texty :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Hlasování :
Přijaté texty :

Dne 18. května 2021 Komise přijala sdělení o globálním přístupu k výzkumu a inovacím. Cílem navržené strategie je prosazovat pravidla, která vychází z multilateralismu, vzájemné otevřenosti a základních hodnotách ve vztahu k třetím zemím s cílem nabízet inovativní řešení výzev v oblasti digitální agendy, zdraví a inovací. Je nezbytné, aby tato partnerství byla založena na rovných podmínkách a respektování akademické svobody a aby byla v souladu s lidskými právy a mezinárodním právem.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti prosíme Komisi o zodpovězení následujících otázek:

Předložení: 28.3.2022

Platná do: 29.6.2022

Poslední aktualizace: 29. března 2022
Právní upozornění - Ochrana soukromí