Parlamentin kysymys - O-000013/2022Parlamentin kysymys
O-000013/2022

Kokonaisvaltainen lähestymistapa tutkimukseen ja innovointiin: Euroopan kansainvälistä yhteistyötä muuttuvassa maailmassa koskeva strategia

Suullisesti vastattava kysymys  O-000013/2022
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Cristian-Silviu Buşoi
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

Menettely : 2021/3001(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000013/2022
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio hyväksyi tiedonantonsa tutkimusta ja innovointia koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta 18. toukokuuta 2021. Ehdotetulla strategialla pyritään edistämään monenvälisyyteen, vastavuoroiseen avoimuuteen ja perusarvoihin perustuvia sääntöjä kolmansien maiden kanssa innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi vihreisiin, digitaalisiin, terveyteen ja innovointiin liittyviin haasteisiin. On olennaisen tärkeää, että nämä kumppanuudet perustuvat tasapuolisiin toimintaedellytyksiin ja akateemisen vapauden kunnioittamiseen ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta noudattaen.

Tätä taustaa vasten komissiota pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

Jätetty: 28.3.2022

Määräaika: 29.6.2022

Päivitetty viimeksi: 29. maaliskuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö