Ceist pharlaiminteach - O-000013/2022Ceist pharlaiminteach
O-000013/2022

Cur chuige domhanda i leith taighde agus nuálaíochta: Straitéis na hEorpa don chomhar idirnáisiúnta i saol athraitheach

Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000013/2022
ar an gCoimisiún
Riail 136
Cristian-Silviu Buşoi
thar ceann an Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Nós Imeachta : 2021/3001(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000013/2022
Téacsanna arna gcur síos :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

Ghlac an Coimisiún a theachtaireacht maidir le cur chuige domhanda i leith taighde agus nuálaíochta an 18 Bealtaine 2021. Is é is aidhm don straitéis atá beartaithe ná cur chun cinn a dhéanamh ar rialacha atá bunaithe ar iltaobhachas, ar oscailteacht chómhalartach agus ar bhunluachanna le tríú tíortha ar mhaithe le réitigh nuálacha ar dhúshláin ghlasa, dhigiteacha, sláinte agus nuálaíochta a sholáthar. Is den bhunriachtanas é go mbeidh na comhpháirtíochtaí sin bunaithe ar mhachaire comhréidh agus ar urraim don tsaoirse acadúil agus go mbeidh siad i gcomhréir le cearta an duine agus leis an dlí idirnáisiúnta.

I bhfianaise an mhéid thuas, iarraimid ar an gCoimisiún na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:

Curtha síos: 28.3.2022

Spriocdháta i gcomhair freagra: 29.6.2022

An nuashonrú is déanaí: 29 Márta 2022
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais