Parlamento klausimas - O-000013/2022Parlamento klausimas
O-000013/2022

Pasaulinis požiūris į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Europos tarptautinio bendradarbiavimo kintančiame pasaulyje strategija

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu,  O-000013/2022
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Cristian-Silviu Buşoi
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu

Procedūra : 2021/3001(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000013/2022
Pateikti tekstai :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2021 m. gegužės 18 d. Komisija priėmė komunikatą dėl pasaulinio požiūrio į mokslinius tyrimus ir inovacijas Siūloma strategija siekiama skatinti trečiąsias valstybes laikytis taisyklių, grindžiamų daugiašališkumu, abipusiu atvirumu ir pagrindinėmis vertybėmis, kad būtų pateikti novatoriški žaliųjų, skaitmeninių, sveikatos ir inovacijų uždavinių sprendimai. Labai svarbu, kad šios partnerystės būtų grindžiamos vienodomis sąlygomis ir pagarba akademinei laisvei, kartu laikantis žmogaus teisių ir tarptautinės teisės.

Atsižvelgiant į visa tai, prašome Komisijos atsakyti į šiuos klausimus:

Pateikta: 28.3.2022

Atsakyti iki: 29.6.2022

Atnaujinta: 2022 m. kovo 29 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika