Parlamenta jautājums - O-000013/2022Parlamenta jautājums
O-000013/2022

globālā pieeja pētniecībai un inovācijai — Eiropas starptautiskās sadarbības stratēģija mainīgā pasaulē

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  O-000013/2022
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Cristian-Silviu Buşoi
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā

Procedūra : 2021/3001(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000013/2022
Iesniegtie teksti :
O-000013/2022 (B9-0011/2022)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Komisija 2021. gada 18. maijā pieņēma paziņojumu par globālo pieeju pētniecībai un inovācijai. Ierosinātās stratēģijas mērķis ir sadarbībā ar trešām valstīm veicināt noteikumus, kuru pamatā ir multilaterālisms, savstarpēja atvērtība un pamatvērtības, lai nodrošinātu inovatīvus risinājumus zaļās, digitālās, veselības un inovācijas jomas problēmām. Ir būtiski, lai šīs partnerības balstītos uz vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem un akadēmiskās brīvības ievērošanu, vienlaikus ievērojot cilvēktiesības un starptautiskās tiesības.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām Komisiju atbildēt uz šādiem jautājumiem.

Iesniegšanas datums: 28.3.2022

Termiņš: 29.6.2022

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 29. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika